رنگ های هفت دستگاه - سیامک بنایی و پژمان آذرمینا

رنگ های هفت دستگاه

#عنوان
1
رنگ حربی - سیامک بنایی و پژمان آذرمینا
رنگ حربی
04:00
2
رنگ شهرآشوب (ماهور) - سیامک بنایی و پژمان آذرمینا
رنگ شهرآشوب (ماهور)
03:57
3
رنگ دلگشا (سه گاه) - سیامک بنایی و پژمان آذرمینا
رنگ دلگشا (سه گاه)
02:29
4
رنگ نستاری (نوا) - سیامک بنایی و پژمان آذرمینا
رنگ نستاری (نوا)
03:09
5
رنگ شهرآشوب (نوا) - سیامک بنایی و پژمان آذرمینا
رنگ شهرآشوب (نوا)
02:37
6
رنگ فرح (همایون) - سیامک بنایی و پژمان آذرمینا
رنگ فرح (همایون)
05:16
7
رنگ شهرآشوب (همایون) - سیامک بنایی و پژمان آذرمینا
رنگ شهرآشوب (همایون)
06:34
8
گریلی (شور) - سیامک بنایی و پژمان آذرمینا
گریلی (شور)
12:15
9
رنگ شهرآشوب (راست پنجگاه) - سیامک بنایی و پژمان آذرمینا
رنگ شهرآشوب (راست پنجگاه)
03:41
10
لزگی (چهارگاه) - سیامک بنایی و پژمان آذرمینا
لزگی (چهارگاه)
03:36
11
رنگ شهرآشوب (چهارگاه) - سیامک بنایی و پژمان آذرمینا
رنگ شهرآشوب (چهارگاه)
09:29
© ماهور
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام