تصنیف های دوره ی قاجار 1 - رضا قلی خان نوروزی

تصنیف های دوره ی قاجار 1

#عنوان
1
تصنیف شور 1 - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف شور 1
02:58
2
تصنیف شهناز 1 - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف شهناز 1
03:00
3
تصنیف شهناز 2 - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف شهناز 2
03:07
4
تصنیف شهناز 3 - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف شهناز 3
02:43
5
تصنیف شور 2 - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف شور 2
03:20
6
تصنیف گریلی - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف گریلی
01:59
7
تصنیف ابوعطا - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف ابوعطا
03:06
8
تصنیف حجاز 1 - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف حجاز 1
03:22
9
تصنیف حجاز 2 - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف حجاز 2
03:22
10
تصنیف حجاز 3 - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف حجاز 3
03:22
11
آواز بیات ترک - رضا قلی خان نوروزی
آواز بیات ترک
03:00
12
تصنیف بیات ترک 1 - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف بیات ترک 1
02:57
13
تصنیف بیات ترک 2 - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف بیات ترک 2
03:10
14
تصنیف بیات ترک 3 - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف بیات ترک 3
03:09
15
تصنیف افشاری 1 - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف افشاری 1
01:25
16
تصنیف افشاری 2 - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف افشاری 2
03:16
17
تصنیف دشتی 1 - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف دشتی 1
03:08
18
تصنیف دشتی 2 - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف دشتی 2
03:20
19
تصنیف دشتی 3 - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف دشتی 3
01:33
20
تصنیف دشتی 4 - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف دشتی 4
02:59
21
رنگ دشتی - رضا قلی خان نوروزی
رنگ دشتی
03:03
© ماهور
4 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام