گلنوش 1 - پریچهر خواجه

گلنوش 1

#عنوان
1
فروغ ایزدی (چهارگاه) - پریچهر خواجه
فروغ ایزدی (چهارگاه)
02:51
2
بامدادان (چهارگاه) - پریچهر خواجه
بامدادان (چهارگاه)
01:33
3
پیش درآمد چهارگاه (چهارگاه) - پریچهر خواجه
پیش درآمد چهارگاه (چهارگاه)
03:06
4
چهار مضراب چهارگاه 1 (چهارگاه) - پریچهر خواجه
چهار مضراب چهارگاه 1 (چهارگاه)
02:38
5
چهار مضراب چهارگاه 2 (چهارگاه) - پریچهر خواجه
چهار مضراب چهارگاه 2 (چهارگاه)
01:55
6
چهار مضراب مخالف چهارگاه (چهارگاه) - پریچهر خواجه
چهار مضراب مخالف چهارگاه (چهارگاه)
02:10
7
رنگ چهارگاه (چهارگاه) - پریچهر خواجه
رنگ چهارگاه (چهارگاه)
02:08
8
هستی بخش (شور) - پریچهر خواجه
هستی بخش (شور)
01:28
9
چهار مضراب شور (شور) - پریچهر خواجه
چهار مضراب شور (شور)
04:28
10
هجران (شور) - پریچهر خواجه
هجران (شور)
01:45
11
پریشان (دشتی) - پریچهر خواجه
پریشان (دشتی)
02:35
12
چهار مضراب دشتی (دشتی) - پریچهر خواجه
چهار مضراب دشتی (دشتی)
05:46
13
گفت و گو - شور و دشتی (دشتی) - پریچهر خواجه
گفت و گو - شور و دشتی (دشتی)
01:20
14
رنگ دل فریب (دشتی) - پریچهر خواجه
رنگ دل فریب (دشتی)
01:29
15
پیش درآمد بیات ترک (بیات ترک) - پریچهر خواجه
پیش درآمد بیات ترک (بیات ترک)
04:12
16
ضربی بیات ترک (بیات ترک) - پریچهر خواجه
ضربی بیات ترک (بیات ترک)
03:08
17
چهار مضراب بیات ترک (بیات ترک) - پریچهر خواجه
چهار مضراب بیات ترک (بیات ترک)
01:44
18
پیش درآمد افشاری (بیات ترک) - پریچهر خواجه
پیش درآمد افشاری (بیات ترک)
01:46
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام