آینه ای برای تاریکی - پیمان فخاریان و کوشا صرافی گوهر

آینه ای برای تاریکی

#عنوان
1
روایت - پیمان فخاریان و کوشا صرافی گوهر
روایت
02:20
2
تصویر تو در من - پیمان فخاریان و کوشا صرافی گوهر
تصویر تو در من
06:33
3
انبساط عشق - پیمان فخاریان و کوشا صرافی گوهر
انبساط عشق
05:10
4
تردید - پیمان فخاریان و کوشا صرافی گوهر
تردید
03:17
5
اگر دیگر نخندیدم - پیمان فخاریان و کوشا صرافی گوهر
اگر دیگر نخندیدم
06:00
6
بعد از ویرانی - پیمان فخاریان و کوشا صرافی گوهر
بعد از ویرانی
06:12
7
تنهایی - پیمان فخاریان و کوشا صرافی گوهر
تنهایی
04:45
8
خاطرات - پیمان فخاریان و کوشا صرافی گوهر
خاطرات
05:05
9
آینه ای برای تاریکی - پیمان فخاریان و کوشا صرافی گوهر
آینه ای برای تاریکی
05:30
10
روزنه - پیمان فخاریان و کوشا صرافی گوهر
روزنه
03:28
© ماهور
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام