موسیقی نواحی ایران - موسیقی آیینی گوران - لوح اول (۴۱) - پرتو هوشمند راد

موسیقی نواحی ایران - موسیقی آیینی گوران - لوح اول (۴۱)

#عنوان
1
طَرز یاری - پرتو هوشمند راد
طَرز یاری
09:52
2
سَر طَرز - پرتو هوشمند راد
سَر طَرز
05:41
3
باریَه - پرتو هوشمند راد
باریَه
04:49
4
غریبی - پرتو هوشمند راد
غریبی
03:22
5
مجنونی - پرتو هوشمند راد
مجنونی
04:34
6
دوالَه - پرتو هوشمند راد
دوالَه
05:46
7
عابدینَه - پرتو هوشمند راد
عابدینَه
04:46
8
هَی لاوَه - پرتو هوشمند راد
هَی لاوَه
03:57
9
سید خاموشی 1 و 2 - پرتو هوشمند راد
سید خاموشی 1 و 2
05:44
10
گِل وَ دَرَه 1 - پرتو هوشمند راد
گِل وَ دَرَه 1
04:54
11
بابا خوشینی - پرتو هوشمند راد
بابا خوشینی
03:59
12
گِل وَ دَرَه 2 - پرتو هوشمند راد
گِل وَ دَرَه 2
04:07
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام