درس هایی از استاد علی برومند (از فیلی تا راک ها) - نورعلی برومند

درس هایی از استاد علی برومند (از فیلی تا راک ها)

#عنوان
1
فِیلی، ماهور صغیر 1 - نورعلی برومند
فِیلی، ماهور صغیر 1
02:34
2
آذربایجانی 1 - نورعلی برومند
آذربایجانی 1
04:06
3
حصار ماهور - نورعلی برومند
حصار ماهور
08:45
4
نیریز - نورعلی برومند
نیریز
01:38
5
شکسته 1 - نورعلی برومند
شکسته 1
05:35
6
توضیحات 1 - نورعلی برومند
توضیحات 1
01:32
7
شکسته 2 - نورعلی برومند
شکسته 2
04:24
8
توضیحات 2 - نورعلی برومند
توضیحات 2
01:26
9
نصیرخانی - نورعلی برومند
نصیرخانی
01:26
10
چهارپاره یا مرادخانی - نورعلی برومند
چهارپاره یا مرادخانی
00:41
11
فِیلی، ماهور صغیر 2 - نورعلی برومند
فِیلی، ماهور صغیر 2
02:16
12
آذربایجانی 2 - نورعلی برومند
آذربایجانی 2
01:39
13
حصار ماهور، نیریز - نورعلی برومند
حصار ماهور، نیریز
03:23
14
شکسته 3 - نورعلی برومند
شکسته 3
04:22
15
عراق - نورعلی برومند
عراق
14:39
16
راک ها - نورعلی برومند
راک ها
11:35
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام