186 تصنیف قدیمی ۱ - محسن کرامتی
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)

186 تصنیف قدیمی ۱

سنتیفروردین 138540 آهنگ (01:10:52)
#عنوان
1
بیات اصفهان 1 - محسن کرامتی
بیات اصفهان 1
01:25
2
بیات اصفهان 2 - محسن کرامتی
بیات اصفهان 2
01:24
3
بیات اصفهان 3 - محسن کرامتی
بیات اصفهان 3
02:57
4
بیات اصفهان 4 - محسن کرامتی
بیات اصفهان 4
02:12
5
بیات اصفهان 5 - محسن کرامتی
بیات اصفهان 5
01:46
6
بیات اصفهان 6 - محسن کرامتی
بیات اصفهان 6
02:58
7
بیات اصفهان 7 - محسن کرامتی
بیات اصفهان 7
01:32
8
بیات اصفهان 8 - محسن کرامتی
بیات اصفهان 8
01:48
9
عشّاق (اوج) بیات اصفهان - محسن کرامتی
عشّاق (اوج) بیات اصفهان
02:10
10
بیات اصفهان 9 - محسن کرامتی
بیات اصفهان 9
03:30
11
بیات اصفهان 10 - محسن کرامتی
بیات اصفهان 10
01:42
12
بیات اصفهان 11 - محسن کرامتی
بیات اصفهان 11
02:35
13
بیات اصفهان 12 - محسن کرامتی
بیات اصفهان 12
01:57
14
بیات راجع - محسن کرامتی
بیات راجع
01:13
15
بیات اصفهان 13 - محسن کرامتی
بیات اصفهان 13
01:29
16
بیات اصفهان 14 - محسن کرامتی
بیات اصفهان 14
02:12
17
بیات اصفهان 15 - محسن کرامتی
بیات اصفهان 15
02:47
18
بیات اصفهان 16 - محسن کرامتی
بیات اصفهان 16
01:57
19
شوشتری (راز و نیاز) - محسن کرامتی
شوشتری (راز و نیاز)
01:29
20
بیات اصفهان 17 - محسن کرامتی
بیات اصفهان 17
01:24
21
بیداد (همایون) 1 - محسن کرامتی
بیداد (همایون) 1
01:30
22
همایون 1 - محسن کرامتی
همایون 1
01:39
23
شوشتری 1 - محسن کرامتی
شوشتری 1
01:22
24
شوشتری 2 - محسن کرامتی
شوشتری 2
01:31
25
شوشتری 3 - محسن کرامتی
شوشتری 3
01:25
26
بیداد (همایون) 2 - محسن کرامتی
بیداد (همایون) 2
01:25
27
شوشتری 4 - محسن کرامتی
شوشتری 4
01:39
28
همایون 2 - محسن کرامتی
همایون 2
02:12
29
شوشتری 5 - محسن کرامتی
شوشتری 5
01:14
30
بیداد (همایون) 3 - محسن کرامتی
بیداد (همایون) 3
01:11
31
بیداد (همایون) 4 - محسن کرامتی
بیداد (همایون) 4
01:09
32
بیداد (همایون) 5 - محسن کرامتی
بیداد (همایون) 5
02:13
33
همایون 3 - محسن کرامتی
همایون 3
02:13
34
شوشتری 6 - محسن کرامتی
شوشتری 6
01:21
35
شوشتری 7 - محسن کرامتی
شوشتری 7
01:42
36
همایون 4 - محسن کرامتی
همایون 4
01:22
37
همایون 5 - محسن کرامتی
همایون 5
01:40
38
شوشتری 8 - محسن کرامتی
شوشتری 8
00:44
39
شوشتری 9 - محسن کرامتی
شوشتری 9
02:12
40
همایون 6 - محسن کرامتی
همایون 6
00:41
© ماهور
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.


تمامی حقوق این سایت برای شرکت نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©