شور آفرین - محمد منتشری

شور آفرین

#عنوان
1
پیش درآمد
پیش درآمد "بامشاد"
08:11
2
تکنوازی سنتور
تکنوازی سنتور "درآمد"
02:43
3
چهارمضراب
چهارمضراب "شور آفرین"
03:32
4
ساز و آواز
ساز و آواز "شور، درآمد خارا"
04:43
5
تصنیف جانان
تصنیف جانان "کرشمه"
03:17
6
ساز و آواز
ساز و آواز "درآمد ترک"
03:04
7
تصنیف پادشه خوبان - محمد منتشری
تصنیف پادشه خوبان
05:20
8
ساز و آواز
ساز و آواز "شهناز، قرچه"
04:05
9
تصنیف خوش آمد گل
تصنیف خوش آمد گل "شهناز"
04:16
10
ساز و آواز
ساز و آواز "رضوی"
02:20
11
ساز و آواز
ساز و آواز "حسینی؛ دوبیتی، بزرگ و کوچک"
06:12
12
ساز و آواز
ساز و آواز "فرود"
01:22
13
قطعه ی شادلین - محمد منتشری
قطعه ی شادلین
01:57
14
تصنیف نسیم بهار
تصنیف نسیم بهار "شور"
06:07
15
رنگ شهرآشوب - محمد منتشری
رنگ شهرآشوب
01:26
© ماهور
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام