آواز و دوتار استاد محمدحسین یگانه - محمدحسین یگانه

آواز و دوتار استاد محمدحسین یگانه

#عنوان
1
شاختایی - محمدحسین یگانه
شاختایی
03:02
2
جعفرقلی - محمدحسین یگانه
جعفرقلی
07:35
3
نوایی - محمدحسین یگانه
نوایی
01:42
4
شاختایی لحن دیگر - محمدحسین یگانه
شاختایی لحن دیگر
02:44
5
دوست محمد و آیجمال - محمدحسین یگانه
دوست محمد و آیجمال
14:34
6
سلیمان و بالقیس - محمدحسین یگانه
سلیمان و بالقیس
15:42
7
اینچه بل - محمدحسین یگانه
اینچه بل
02:04
8
گل و بلبل - محمدحسین یگانه
گل و بلبل
01:36
9
زارنجی - محمدحسین یگانه
زارنجی
04:03
10
آق نور - محمدحسین یگانه
آق نور
02:44
11
گوگَلان - محمدحسین یگانه
گوگَلان
01:36
12
گِرِیلی - محمدحسین یگانه
گِرِیلی
01:57
13
سالامه - محمدحسین یگانه
سالامه
02:00
14
تجنیس - محمدحسین یگانه
تجنیس
05:21
15
اینجیت مَه - محمدحسین یگانه
اینجیت مَه
04:01
16
دوز مَنَه - محمدحسین یگانه
دوز مَنَه
01:50
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام