شور و نوا - محمد اسماعیلی و بهناز ذاکری

شور و نوا

#عنوان
1
مقدمه و پیش درآمد شور - محمد اسماعیلی و بهناز ذاکری
مقدمه و پیش درآمد شور
05:14
2
درآمد، پنجه شعری،کرشمه،فرود - محمد اسماعیلی و بهناز ذاکری
درآمد، پنجه شعری،کرشمه،فرود
05:03
3
چهارمضراب،شور مرکب - محمد اسماعیلی و بهناز ذاکری
چهارمضراب،شور مرکب
05:51
4
شهناز،قرچه - محمد اسماعیلی و بهناز ذاکری
شهناز،قرچه
01:31
5
چهارمضراب شهناز - محمد اسماعیلی و بهناز ذاکری
چهارمضراب شهناز
01:54
6
رضوی،حسینی،دوبیتی،نغمه و فرود به شور - محمد اسماعیلی و بهناز ذاکری
رضوی،حسینی،دوبیتی،نغمه و فرود به شور
04:55
7
رنگ شور - محمد اسماعیلی و بهناز ذاکری
رنگ شور
02:40
8
پیش درآمد نوا - محمد اسماعیلی و بهناز ذاکری
پیش درآمد نوا
04:57
9
درآمد،گردانیه،نغمه (زنگ شتر)،بیات راجه - محمد اسماعیلی و بهناز ذاکری
درآمد،گردانیه،نغمه (زنگ شتر)،بیات راجه
03:52
10
چهارمضراب نوا - محمد اسماعیلی و بهناز ذاکری
چهارمضراب نوا
03:36
11
نیشابورک،بوسیلک - محمد اسماعیلی و بهناز ذاکری
نیشابورک،بوسیلک
02:43
12
ضربی نهفت،فرود - محمد اسماعیلی و بهناز ذاکری
ضربی نهفت،فرود
04:47
13
آواز نهفت،فرود - محمد اسماعیلی و بهناز ذاکری
آواز نهفت،فرود
02:51
14
رنگ نوا - محمد اسماعیلی و بهناز ذاکری
رنگ نوا
02:27
© ماهور
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام