همنوایی - حسین علیزاده

همنوایی

#عنوان
1
پیش درآمد (سه گاه) - حسین علیزاده
پیش درآمد (سه گاه)
07:08
2
درآمد (سه گاه) - حسین علیزاده
درآمد (سه گاه)
00:57
3
نغمه،زنگ شتر (سه گاه) - حسین علیزاده
نغمه،زنگ شتر (سه گاه)
03:35
4
زابل (سه گاه) - حسین علیزاده
زابل (سه گاه)
01:50
5
کرشمه (سه گاه) - حسین علیزاده
کرشمه (سه گاه)
01:04
6
مویه (سه گاه) - حسین علیزاده
مویه (سه گاه)
02:14
7
ضربی مخالف (سه گاه) - حسین علیزاده
ضربی مخالف (سه گاه)
03:17
8
مخالف (سه گاه) - حسین علیزاده
مخالف (سه گاه)
00:57
9
فرود (سه گاه) - حسین علیزاده
فرود (سه گاه)
01:02
10
قطعه هجران (سه گاه) - حسین علیزاده
قطعه هجران (سه گاه)
03:29
11
نغمه،فرود (سه گاه) - حسین علیزاده
نغمه،فرود (سه گاه)
01:06
12
قطعه نغمه (سه گاه) - حسین علیزاده
قطعه نغمه (سه گاه)
03:12
13
پیش درآمد (افشاری) - حسین علیزاده
پیش درآمد (افشاری)
04:33
14
درآمد (افشاری) - حسین علیزاده
درآمد (افشاری)
00:27
15
بسته نگار (افشاری) - حسین علیزاده
بسته نگار (افشاری)
01:55
16
چهار مضراب (افشاری) - حسین علیزاده
چهار مضراب (افشاری)
06:24
17
عراق (افشاری) - حسین علیزاده
عراق (افشاری)
07:08
18
قرایی (افشاری) - حسین علیزاده
قرایی (افشاری)
00:28
19
رهاب (افشاری) - حسین علیزاده
رهاب (افشاری)
00:39
20
مثنوی (افشاری) - حسین علیزاده
مثنوی (افشاری)
01:45
21
قطعه هروایه (افشاری) - حسین علیزاده
قطعه هروایه (افشاری)
04:29
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 6 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام