ردیف نوازی تار (ردیف میرزا عبدالله) 1 - حسین علیزاده

ردیف نوازی تار (ردیف میرزا عبدالله) 1

#عنوان
1
درآمد اول (دستگاه شور) - حسین علیزاده
درآمد اول (دستگاه شور)
00:50
2
درآمد دوم (پنجه شعری) (دستگاه شور) - حسین علیزاده
درآمد دوم (پنجه شعری) (دستگاه شور)
00:44
3
درآمد سوم (کرشمه) (دستگاه شور) - حسین علیزاده
درآمد سوم (کرشمه) (دستگاه شور)
01:21
4
درآمد چهارم (رهاب) (دستگاه شور) - حسین علیزاده
درآمد چهارم (رهاب) (دستگاه شور)
00:51
5
درآمد پنجم (اوج) (دستگاه شور) - حسین علیزاده
درآمد پنجم (اوج) (دستگاه شور)
01:15
6
درآمد ششم (ملّانازی) (دستگاه شور) - حسین علیزاده
درآمد ششم (ملّانازی) (دستگاه شور)
00:50
7
نغمه ی اول (دستگاه شور) - حسین علیزاده
نغمه ی اول (دستگاه شور)
01:34
8
نغمه ی دوم (دستگاه شور) - حسین علیزاده
نغمه ی دوم (دستگاه شور)
01:00
9
زیرکش سلمک (دستگاه شور) - حسین علیزاده
زیرکش سلمک (دستگاه شور)
00:30
10
ملّانازی (دستگاه شور) - حسین علیزاده
ملّانازی (دستگاه شور)
00:52
11
سلمک (دستگاه شور) - حسین علیزاده
سلمک (دستگاه شور)
00:44
12
گُلریز (دستگاه شور) - حسین علیزاده
گُلریز (دستگاه شور)
00:36
13
مجلس افروز (دستگاه شور) - حسین علیزاده
مجلس افروز (دستگاه شور)
00:29
14
عُزّال (دستگاه شور) - حسین علیزاده
عُزّال (دستگاه شور)
00:59
15
صفا (دستگاه شور) - حسین علیزاده
صفا (دستگاه شور)
00:24
16
بزرگ (دستگاه شور) - حسین علیزاده
بزرگ (دستگاه شور)
00:27
17
کوچک (دستگاه شور) - حسین علیزاده
کوچک (دستگاه شور)
00:28
18
دوبیتی (دستگاه شور) - حسین علیزاده
دوبیتی (دستگاه شور)
00:27
19
خارا (دستگاه شور) - حسین علیزاده
خارا (دستگاه شور)
00:28
20
قجر (دستگاه شور) - حسین علیزاده
قجر (دستگاه شور)
00:41
21
حزین (دستگاه شور) - حسین علیزاده
حزین (دستگاه شور)
00:48
22
شور پایین دسته (دستگاه شور) - حسین علیزاده
شور پایین دسته (دستگاه شور)
00:22
23
گوشه ی رهاب (دستگاه شور) - حسین علیزاده
گوشه ی رهاب (دستگاه شور)
00:45
24
چهار گوشه - گوشه ی اول (دستگاه شور) - حسین علیزاده
چهار گوشه - گوشه ی اول (دستگاه شور)
00:22
25
چهار گوشه - گوشه ی دوم (دستگاه شور) - حسین علیزاده
چهار گوشه - گوشه ی دوم (دستگاه شور)
00:38
26
چهار گوشه - گوشه ی سوم (دستگاه شور) - حسین علیزاده
چهار گوشه - گوشه ی سوم (دستگاه شور)
00:34
27
چهار گوشه - گوشه ی چهارم (دستگاه شور) - حسین علیزاده
چهار گوشه - گوشه ی چهارم (دستگاه شور)
00:57
28
مقدمه ی گریلی (دستگاه شور) - حسین علیزاده
مقدمه ی گریلی (دستگاه شور)
01:16
29
رضوی،حزین،فرود (دستگاه شور) - حسین علیزاده
رضوی،حزین،فرود (دستگاه شور)
03:23
30
شهناز (دستگاه شور) - حسین علیزاده
شهناز (دستگاه شور)
00:47
31
قَرَچه (دستگاه شور) - حسین علیزاده
قَرَچه (دستگاه شور)
01:39
32
شهناز کُت (عاشق کش) (دستگاه شور) - حسین علیزاده
شهناز کُت (عاشق کش) (دستگاه شور)
01:03
33
رنگ اصول (دستگاه شور) - حسین علیزاده
رنگ اصول (دستگاه شور)
03:34
34
گریلی 1 (دستگاه شور) - حسین علیزاده
گریلی 1 (دستگاه شور)
04:30
35
گریلی 2 (دستگاه شور) - حسین علیزاده
گریلی 2 (دستگاه شور)
01:04
36
گریلی 3 (دستگاه شور) - حسین علیزاده
گریلی 3 (دستگاه شور)
01:11
37
رنگ شهر آشوب (دستگاه شور) - حسین علیزاده
رنگ شهر آشوب (دستگاه شور)
13:41
38
رامکِلی (آواز ابوعطا) - حسین علیزاده
رامکِلی (آواز ابوعطا)
00:59
39
درآمد (آواز ابوعطا) - حسین علیزاده
درآمد (آواز ابوعطا)
01:48
40
سَیَخی (آواز ابوعطا) - حسین علیزاده
سَیَخی (آواز ابوعطا)
02:00
41
حجاز (آواز ابوعطا) - حسین علیزاده
حجاز (آواز ابوعطا)
01:12
42
بسته نگار (آواز ابوعطا) - حسین علیزاده
بسته نگار (آواز ابوعطا)
01:00
43
یقولونَ (آواز ابوعطا) - حسین علیزاده
یقولونَ (آواز ابوعطا)
01:02
44
چهار پاره (آواز ابوعطا) - حسین علیزاده
چهار پاره (آواز ابوعطا)
02:42
45
گَبری (آواز ابوعطا) - حسین علیزاده
گَبری (آواز ابوعطا)
01:37
46
غم انگیز (آواز ابوعطا) - حسین علیزاده
غم انگیز (آواز ابوعطا)
01:10
47
گیلکی (آواز ابوعطا) - حسین علیزاده
گیلکی (آواز ابوعطا)
03:05
© ماهور
4.2 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام