ترانه های بنان (جویبار) - غلامحسین بنان

ترانه های بنان (جویبار)

#عنوان
1
تصنیف بوسه ی آرزو (آواز ابوعطا) - غلامحسین بنان
تصنیف بوسه ی آرزو (آواز ابوعطا)
04:49
2
ساز و آواز ۱ - غلامحسین بنان
ساز و آواز ۱
04:25
3
تصنیف بوسه ی آرزو - غلامحسین بنان
تصنیف بوسه ی آرزو
04:50
4
- مقدمه (دستگاه چهارگاه) - غلامحسین بنان
- مقدمه (دستگاه چهارگاه)
03:14
5
تصنیف سخن عشق (دستگاه چهارگاه) - غلامحسین بنان
تصنیف سخن عشق (دستگاه چهارگاه)
05:34
6
تصنیفی در چهارگاه - غلامحسین بنان
تصنیفی در چهارگاه
02:47
7
رنگ ناز - غلامحسین بنان
رنگ ناز
02:25
8
تصنیف جویبار (آواز افشاری) - غلامحسین بنان
تصنیف جویبار (آواز افشاری)
05:30
9
تک نوازی - غلامحسین بنان
تک نوازی
02:14
10
تصنیف جویبار - غلامحسین بنان
تصنیف جویبار
05:32
11
مقدمه ی تصنیف مهمان (آواز بیات اصفهان) - غلامحسین بنان
مقدمه ی تصنیف مهمان (آواز بیات اصفهان)
01:07
12
ساز و آواز ۲ - غلامحسین بنان
ساز و آواز ۲
05:19
13
تصنیف مهمان (آواز بیات اصفهان) - غلامحسین بنان
تصنیف مهمان (آواز بیات اصفهان)
06:17
14
تصنیف نسیم نوبهاران (دستگاه شور) - غلامحسین بنان
تصنیف نسیم نوبهاران (دستگاه شور)
05:13
15
ساز و آواز ۳ - غلامحسین بنان
ساز و آواز ۳
06:15
16
رنگ شور - غلامحسین بنان
رنگ شور
01:55
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام