تار دوره ی قاجار 3 - غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی و میرزا حسینقلی

تار دوره ی قاجار 3

#عنوان
1
آواز اصفهان 1 - غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی و میرزا حسینقلی
آواز اصفهان 1
03:07
2
آواز اصفهان 2 - غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی و میرزا حسینقلی
آواز اصفهان 2
02:31
3
آواز اصفهان 3 - غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی و میرزا حسینقلی
آواز اصفهان 3
02:57
4
آواز اصفهان 4 - غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی و میرزا حسینقلی
آواز اصفهان 4
03:22
5
آواز اصفهان 5 - غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی و میرزا حسینقلی
آواز اصفهان 5
03:06
6
آواز اصفهان 6 - غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی و میرزا حسینقلی
آواز اصفهان 6
03:06
7
گوشه ی شوشتری - غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی و میرزا حسینقلی
گوشه ی شوشتری
03:20
8
دستگاه سه گاه - غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی و میرزا حسینقلی
دستگاه سه گاه
06:26
9
دستگاه چهارگاه - غلامحسین درویش (درویش خان) و میرزا اسدالله خان اتابکی و میرزا حسینقلی
دستگاه چهارگاه
18:39
© ماهور
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام