موسیقی نواحی ایران 15 - موسیقی نوبان و زار - فوزیه مجد

موسیقی نواحی ایران 15 - موسیقی نوبان و زار

#عنوان
1
موسیقی سازی از نوبان-آوازهای نوبان:یا بابا الله - واروارا - فوزیه مجد
موسیقی سازی از نوبان-آوازهای نوبان:یا بابا الله - واروارا
07:24
2
جولِیا-یا نبی یا نبی الله یا نبی - فوزیه مجد
جولِیا-یا نبی یا نبی الله یا نبی
03:56
3
لا اله الا الله - واداوِیا - فوزیه مجد
لا اله الا الله - واداوِیا
03:32
4
ی تنگه واراما - فوزیه مجد
ی تنگه واراما
03:14
5
الله کریم - یا نبی یا نبی الله یا نبی - فوزیه مجد
الله کریم - یا نبی یا نبی الله یا نبی
05:18
6
آوازهای زار: ورارا، یوممه - فوزیه مجد
آوازهای زار: ورارا، یوممه
05:13
7
آوازهای نوبان: لا اله الا الله - فوزیه مجد
آوازهای نوبان: لا اله الا الله
03:58
8
یِ جوریا، والِیا، واروارا - فوزیه مجد
یِ جوریا، والِیا، واروارا
10:31
9
یِ یِ وادنیا، ی سادنیا، آواز نوبان - فوزیه مجد
یِ یِ وادنیا، ی سادنیا، آواز نوبان
10:06
10
آوازهای زار: دَیکاتو، آمِنایِه، آواز زار، شیخ شنگر - فوزیه مجد
آوازهای زار: دَیکاتو، آمِنایِه، آواز زار، شیخ شنگر
14:49
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام