هفت پیکر - فرامرز پایور

هفت پیکر

#عنوان
1
پیشپرده، ماهور - فرامرز پایور
پیشپرده، ماهور
01:44
2
مقدمه، چهارگاه - فرامرز پایور
مقدمه، چهارگاه
02:00
3
رقص هندی - فرامرز پایور
رقص هندی
01:40
4
رقص عربی - فرامرز پایور
رقص عربی
02:17
5
رقص یونانی - فرامرز پایور
رقص یونانی
01:59
6
رقص چینی - فرامرز پایور
رقص چینی
01:36
7
رقص خوارزم - فرامرز پایور
رقص خوارزم
02:07
8
رقص ایرانی - فرامرز پایور
رقص ایرانی
01:48
9
رقص اسلاو - فرامرز پایور
رقص اسلاو
02:47
10
رقص تاتار - فرامرز پایور
رقص تاتار
02:56
11
رقص دستهجمعی - فرامرز پایور
رقص دستهجمعی
02:30
12
رنگ، شور - فرامرز پایور
رنگ، شور
02:35
13
اوسعلی بنّا - فرامرز پایور
اوسعلی بنّا
05:16
14
میخرم برات تیتیشمینا، سهگاه - فرامرز پایور
میخرم برات تیتیشمینا، سهگاه
05:47
15
نمیدونم کیه - فرامرز پایور
نمیدونم کیه
03:37
16
رقص مات - فرامرز پایور
رقص مات
04:04
17
رنگ ناز - فرامرز پایور
رنگ ناز
04:29
18
باباکرم - فرامرز پایور
باباکرم
03:31
19
دورت میگردم - فرامرز پایور
دورت میگردم
02:07
20
رنگ، چهارگاه 1 - فرامرز پایور
رنگ، چهارگاه 1
02:52
21
رنگ، چهارگاه 2 - فرامرز پایور
رنگ، چهارگاه 2
03:23
22
لولو خورخوره - فرامرز پایور
لولو خورخوره
03:56
23
خاله رورو - فرامرز پایور
خاله رورو
03:27
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام