آثار درویش خان (کرشمه) - فرامرز پایور

آثار درویش خان (کرشمه)

#عنوان
1
پیش درآمد سه گاه (گروه نوازی) - فرامرز پایور
پیش درآمد سه گاه (گروه نوازی)
06:10
2
درآمد، زابل، مویه (کمانچه) - فرامرز پایور
درآمد، زابل، مویه (کمانچه)
08:09
3
چهار مضراب مخالف (سنتور و تمبک) - فرامرز پایور
چهار مضراب مخالف (سنتور و تمبک)
03:15
4
مخالف، زنگ شتر، فرود (سنتور) - فرامرز پایور
مخالف، زنگ شتر، فرود (سنتور)
04:21
5
رِنگ سه گاه (گروه نوازی) - فرامرز پایور
رِنگ سه گاه (گروه نوازی)
01:56
6
پیش درآمد افشاری (گروه نوازی) - فرامرز پایور
پیش درآمد افشاری (گروه نوازی)
05:31
7
درآمد (تار) - فرامرز پایور
درآمد (تار)
01:31
8
چهار مضراب افشاری (تار و تمبک) - فرامرز پایور
چهار مضراب افشاری (تار و تمبک)
05:48
9
عراق و رهاب (نی) - فرامرز پایور
عراق و رهاب (نی)
04:07
10
رِنگ افشاری (گروه نوازی) - فرامرز پایور
رِنگ افشاری (گروه نوازی)
04:57
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 7 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام