گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور - فرامرز پایور

گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور

#عنوان
1
قطعه ی راز و نیاز (دستگاه شور) - فرامرز پایور
قطعه ی راز و نیاز (دستگاه شور)
07:50
2
درآمد خارا (دستگاه شور) - فرامرز پایور
درآمد خارا (دستگاه شور)
01:32
3
کرشمه (دستگاه شور) - فرامرز پایور
کرشمه (دستگاه شور)
02:51
4
درآمد اوج (دستگاه شور) - فرامرز پایور
درآمد اوج (دستگاه شور)
00:43
5
نغمه ی اول (دستگاه شور) - فرامرز پایور
نغمه ی اول (دستگاه شور)
01:54
6
نغمه ی دوم (دستگاه شور) - فرامرز پایور
نغمه ی دوم (دستگاه شور)
00:44
7
رضوی، فرود - سنتور (دستگاه شور) - فرامرز پایور
رضوی، فرود - سنتور (دستگاه شور)
02:56
8
حسینی (دستگاه شور) - فرامرز پایور
حسینی (دستگاه شور)
05:18
9
دوبیتی (دستگاه شور) - فرامرز پایور
دوبیتی (دستگاه شور)
02:11
10
قجر، رِنگ (دستگاه شور) - فرامرز پایور
قجر، رِنگ (دستگاه شور)
01:19
11
مقدمه ی نی - فرامرز پایور
مقدمه ی نی
00:38
12
درآمد و کرشمه - فرامرز پایور
درآمد و کرشمه
05:04
13
دلکش - فرامرز پایور
دلکش
02:56
14
خاوران - فرامرز پایور
خاوران
02:35
15
عراق و حزین - فرامرز پایور
عراق و حزین
02:06
16
راک - فرامرز پایور
راک
02:20
17
نصیر خانی - فرامرز پایور
نصیر خانی
02:13
18
ساقی نامه - رِینگ کوراغلی - فرامرز پایور
ساقی نامه - رِینگ کوراغلی
08:36
© ماهور
4.5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام