آثار درویش خان 3 (دلکش) - فرامرز پایور

آثار درویش خان 3 (دلکش)

#عنوان
1
پیش درآمد ماهور (گروه نوازی) - فرامرز پایور
پیش درآمد ماهور (گروه نوازی)
05:06
2
درآمد ماهور، چهار مضراب، داد (نی) - فرامرز پایور
درآمد ماهور، چهار مضراب، داد (نی)
07:00
3
دلکش (سنتور) - فرامرز پایور
دلکش (سنتور)
01:42
4
چهار مضراب دلکش (سنتور و تمبک) - فرامرز پایور
چهار مضراب دلکش (سنتور و تمبک)
04:33
5
رضوی، فرود (سنتور) - فرامرز پایور
رضوی، فرود (سنتور)
05:02
6
رِنگ ماهور (گروه نوازی) - فرامرز پایور
رِنگ ماهور (گروه نوازی)
03:01
7
پیش درآمد ابوعطا (گروه نوازی) - فرامرز پایور
پیش درآمد ابوعطا (گروه نوازی)
05:29
8
درآمد ابوعطا (گروه نوازی) - فرامرز پایور
درآمد ابوعطا (گروه نوازی)
02:04
9
چهار مضراب ابوعطا (تار و تمبک) - فرامرز پایور
چهار مضراب ابوعطا (تار و تمبک)
04:56
10
دنباله آواز ابوعطا (تار) - فرامرز پایور
دنباله آواز ابوعطا (تار)
02:38
11
حجاز (کمانچه) - فرامرز پایور
حجاز (کمانچه)
07:11
12
رِنگ ابوعطا (گروه نوازی) - فرامرز پایور
رِنگ ابوعطا (گروه نوازی)
02:24
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام