بخش هایی از ردیف میرزاحسینقلی 1 - فخام الدوله بهزادی

بخش هایی از ردیف میرزاحسینقلی 1

#عنوان
1
صحبت حاج آقا محمد (دستگاه شور) - فخام الدوله بهزادی
صحبت حاج آقا محمد (دستگاه شور)
00:48
2
[دستگاه شور] (دستگاه شور) - فخام الدوله بهزادی
[دستگاه شور] (دستگاه شور)
16:58
3
آواز حجاز (آواز حجاز و دستان عرب) - فخام الدوله بهزادی
آواز حجاز (آواز حجاز و دستان عرب)
04:02
4
مثنوی حجاز (آواز حجاز و دستان عرب) - فخام الدوله بهزادی
مثنوی حجاز (آواز حجاز و دستان عرب)
00:57
5
دستان عرب (آواز حجاز و دستان عرب) - فخام الدوله بهزادی
دستان عرب (آواز حجاز و دستان عرب)
05:10
6
گبری (آواز حجاز و دستان عرب) - فخام الدوله بهزادی
گبری (آواز حجاز و دستان عرب)
01:37
7
گیلکی (آواز حجاز و دستان عرب) - فخام الدوله بهزادی
گیلکی (آواز حجاز و دستان عرب)
01:46
8
تصنیف دل هوس سبزه و صحرا ندارد (آواز حجاز و دستان عرب) - فخام الدوله بهزادی
تصنیف دل هوس سبزه و صحرا ندارد (آواز حجاز و دستان عرب)
01:38
9
اجرای چند گوشه بدون ذکر نام (آواز حجاز و دستان عرب) - فخام الدوله بهزادی
اجرای چند گوشه بدون ذکر نام (آواز حجاز و دستان عرب)
05:10
10
گوشه ی نهیب (آواز حجاز و دستان عرب) - فخام الدوله بهزادی
گوشه ی نهیب (آواز حجاز و دستان عرب)
01:46
11
مثنوی (آواز حجاز و دستان عرب) - فخام الدوله بهزادی
مثنوی (آواز حجاز و دستان عرب)
01:07
12
خاتمه (آواز حجاز و دستان عرب) - فخام الدوله بهزادی
خاتمه (آواز حجاز و دستان عرب)
00:51
13
ردیف آواز اصفهان (اصفهان) - فخام الدوله بهزادی
ردیف آواز اصفهان (اصفهان)
07:48
© ماهور
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام