رهاوی ۲ - احسان ذبیحی فر و ساناز نخجوانی

رهاوی ۲

#عنوان
1
پیشرو ماهور - احسان ذبیحی فر و ساناز نخجوانی
پیشرو ماهور
03:15
2
نقش راست - احسان ذبیحی فر و ساناز نخجوانی
نقش راست
02:38
3
پیش درآمد راک (کرشمه) - احسان ذبیحی فر و ساناز نخجوانی
پیش درآمد راک (کرشمه)
04:54
4
تصنیف راک (قدیمی) - احسان ذبیحی فر و ساناز نخجوانی
تصنیف راک (قدیمی)
03:52
5
تقسیم کمانچه - احسان ذبیحی فر و ساناز نخجوانی
تقسیم کمانچه
03:26
6
یوروک سماعیِ بیاتی - احسان ذبیحی فر و ساناز نخجوانی
یوروک سماعیِ بیاتی
05:29
7
تقسیم قانون - احسان ذبیحی فر و ساناز نخجوانی
تقسیم قانون
02:14
8
تصنیف شور (آمان) - احسان ذبیحی فر و ساناز نخجوانی
تصنیف شور (آمان)
03:48
9
تقسیم عود، نی و کمانچه - احسان ذبیحی فر و ساناز نخجوانی
تقسیم عود، نی و کمانچه
01:24
10
کاتیبیم - احسان ذبیحی فر و ساناز نخجوانی
کاتیبیم
02:57
11
مشقِ رومی - احسان ذبیحی فر و ساناز نخجوانی
مشقِ رومی
01:25
12
تقسیم نی - احسان ذبیحی فر و ساناز نخجوانی
تقسیم نی
01:41
13
ساز سماعیِ حجازکار - احسان ذبیحی فر و ساناز نخجوانی
ساز سماعیِ حجازکار
05:48
14
ساز و آواز (چهارگاه) - احسان ذبیحی فر و ساناز نخجوانی
ساز و آواز (چهارگاه)
11:59
15
رنگ چهارگاه - احسان ذبیحی فر و ساناز نخجوانی
رنگ چهارگاه
01:50
© ماهور
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام