چهارگان (لوح دوم) - احسان ذبیحی فر و حامد افشاری و شیما شاه محمدی

چهارگان (لوح دوم)

#عنوان
1
بهار (پیش درآمد) - احسان ذبیحی فر و حامد افشاری و شیما شاه محمدی
بهار (پیش درآمد)
04:14
2
آواز (درآمد) - احسان ذبیحی فر و حامد افشاری و شیما شاه محمدی
آواز (درآمد)
04:09
3
صبا (چهارمضراب) - احسان ذبیحی فر و حامد افشاری و شیما شاه محمدی
صبا (چهارمضراب)
04:50
4
کمانه ها (بیات راجه) - احسان ذبیحی فر و حامد افشاری و شیما شاه محمدی
کمانه ها (بیات راجه)
04:58
5
نغمه (کرشمه) - احسان ذبیحی فر و حامد افشاری و شیما شاه محمدی
نغمه (کرشمه)
06:27
6
غژکان (بوسلیک) - احسان ذبیحی فر و حامد افشاری و شیما شاه محمدی
غژکان (بوسلیک)
06:03
7
بداهه (سوز و گذاز) - احسان ذبیحی فر و حامد افشاری و شیما شاه محمدی
بداهه (سوز و گذاز)
04:12
8
موسیو (رنگ) - احسان ذبیحی فر و حامد افشاری و شیما شاه محمدی
موسیو (رنگ)
03:51
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام