تکنوازی سه تاز - داریوش طلایی

تکنوازی سه تاز

#عنوان
1
درآمد - داریوش طلایی
درآمد
00:34
2
ضرب اصول - داریوش طلایی
ضرب اصول
02:10
3
کرشمه - داریوش طلایی
کرشمه
03:43
4
غزال، نغمه، زیرکش سلمک، گلریز - داریوش طلایی
غزال، نغمه، زیرکش سلمک، گلریز
05:28
5
مجلسافروز - داریوش طلایی
مجلسافروز
01:20
6
دوبیتی، خارا - داریوش طلایی
دوبیتی، خارا
06:09
7
گریلی - داریوش طلایی
گریلی
04:05
8
گریلی شستی، چند بخش از شهرآشوب - داریوش طلایی
گریلی شستی، چند بخش از شهرآشوب
03:16
9
درآمد، کرشمه - داریوش طلایی
درآمد، کرشمه
03:48
10
چهارمضراب، اوج - داریوش طلایی
چهارمضراب، اوج
02:30
11
چهارمضراب اوج، سوز و گداز - داریوش طلایی
چهارمضراب اوج، سوز و گداز
04:09
12
قطعۀ سبز در سبز - داریوش طلایی
قطعۀ سبز در سبز
03:18
13
درآمد - داریوش طلایی
درآمد
03:00
14
چهارمضراب زابل، مخالف - داریوش طلایی
چهارمضراب زابل، مخالف
05:23
15
چهارمضراب مخالف - داریوش طلایی
چهارمضراب مخالف
04:11
16
چهارمضراب زابل نوعی دیگر - داریوش طلایی
چهارمضراب زابل نوعی دیگر
02:53
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام