موسیقی نواحی ایران - موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی (2) - عاشیق رسول قربانی

موسیقی نواحی ایران - موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی (2)

#عنوان
1
دیوان مجلسی - عاشیق رسول قربانی
دیوان مجلسی
03:51
2
عثمانلی دیوان سی - عاشیق رسول قربانی
عثمانلی دیوان سی
04:23
3
باش مخمس - عاشیق رسول قربانی
باش مخمس
03:18
4
ارتا مخمس - عاشیق رسول قربانی
ارتا مخمس
03:04
5
تجنیس - عاشیق رسول قربانی
تجنیس
03:11
6
تجنیس قره داغی - عاشیق رسول قربانی
تجنیس قره داغی
03:00
7
قره چه - عاشیق رسول قربانی
قره چه
04:41
8
یانیق کرمی - عاشیق رسول قربانی
یانیق کرمی
04:50
9
ایران گرایلی - عاشیق رسول قربانی
ایران گرایلی
03:36
10
مینا گرایلی - عاشیق رسول قربانی
مینا گرایلی
03:30
11
حسینی گرایلی - عاشیق رسول قربانی
حسینی گرایلی
03:06
12
گویچه گرایلی - عاشیق رسول قربانی
گویچه گرایلی
03:16
13
آقیر دو بیتی - عاشیق رسول قربانی
آقیر دو بیتی
03:38
14
ذیل دو بیتی - عاشیق رسول قربانی
ذیل دو بیتی
03:35
15
غربتی - عاشیق رسول قربانی
غربتی
03:48
16
قهرمانی - عاشیق رسول قربانی
قهرمانی
04:56
17
گویچه گولو - عاشیق رسول قربانی
گویچه گولو
05:00
18
اوشاری - عاشیق رسول قربانی
اوشاری
03:22
19
قشمه - عاشیق رسول قربانی
قشمه
03:21
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام