شعر و زندگی استاد شهریار ۲ - اصغر فردی

شعر و زندگی استاد شهریار ۲

#عنوان
1
غزل مستانه بمیرم - اصغر فردی
غزل مستانه بمیرم
05:14
2
بحران عاطفی - اصغر فردی
بحران عاطفی
07:22
3
تبعید به خراسان - دیدار با کمال الملک و حبیب سماعی - اصغر فردی
تبعید به خراسان - دیدار با کمال الملک و حبیب سماعی
03:58
4
یاران تهران - اصغر فردی
یاران تهران
02:29
5
غزل سپهر بایگان - اصغر فردی
غزل سپهر بایگان
03:56
6
نیما و شهریار (شعر نو) - اصغر فردی
نیما و شهریار (شعر نو)
06:40
7
غزل مرغان چمن (به همراه پیانو رضا رضوی) - اصغر فردی
غزل مرغان چمن (به همراه پیانو رضا رضوی)
09:29
8
آواز محمودی خوانساری (غزل شهریار) - اصغر فردی
آواز محمودی خوانساری (غزل شهریار)
08:56
9
مهاجرت به تبریز و ترکی سرایی شهریار و حیات تبریز - اصغر فردی
مهاجرت به تبریز و ترکی سرایی شهریار و حیات تبریز
08:53
10
غزل چادر چوپانی - اصغر فردی
غزل چادر چوپانی
05:09
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام