تهران دوئال - علیرضا مشایخی

تهران دوئال

#عنوان
1
کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر زهی و گروه کوبه ای، اپوس 195 (موومان اول) - علیرضا مشایخی
کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر زهی و گروه کوبه ای، اپوس 195 (موومان اول)
06:19
2
کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر زهی و گروه کوبه ای، اپوس 195 (موومان دوم) - علیرضا مشایخی
کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر زهی و گروه کوبه ای، اپوس 195 (موومان دوم)
06:13
3
کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر زهی و گروه کوبه ای، اپوس 195 (موومان سوم) - علیرضا مشایخی
کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر زهی و گروه کوبه ای، اپوس 195 (موومان سوم)
05:26
4
کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر زهی و گروه کوبه ای، اپوس 195 (موومان چهارم) - علیرضا مشایخی
کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر زهی و گروه کوبه ای، اپوس 195 (موومان چهارم)
07:10
5
سونات برای ویلنسل، ارکستر زهی و گروه کوبه ای، اپوس 105 - علیرضا مشایخی
سونات برای ویلنسل، ارکستر زهی و گروه کوبه ای، اپوس 105
11:54
6
تهران دوئال، برای ویلنسل و ارکستر، اپوس 207 - سینفونیتا، برای ویلنسل و ارکستر کوبه ای، اپوس 166 - علیرضا مشایخی
تهران دوئال، برای ویلنسل و ارکستر، اپوس 207 - سینفونیتا، برای ویلنسل و ارکستر کوبه ای، اپوس 166
13:53
7
مُدال - علیرضا مشایخی
مُدال
03:48
8
آتُنال - علیرضا مشایخی
آتُنال
01:35
9
تُنال - علیرضا مشایخی
تُنال
04:32
10
آتماتیک - علیرضا مشایخی
آتماتیک
04:08
© ماهور
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام