60 چهارمضراب برای تار (لوح دوم) - علی کاظمی و فرید خردمند و جمشید شمیرانی

60 چهارمضراب برای تار (لوح دوم)

#عنوان
1
دفتر ششم 1 - علی کاظمی و فرید خردمند و جمشید شمیرانی
دفتر ششم 1
02:41
2
دفتر ششم 2 - علی کاظمی و فرید خردمند و جمشید شمیرانی
دفتر ششم 2
03:45
3
دفتر ششم 3 - علی کاظمی و فرید خردمند و جمشید شمیرانی
دفتر ششم 3
02:10
4
دفتر ششم 4 - علی کاظمی و فرید خردمند و جمشید شمیرانی
دفتر ششم 4
02:25
5
دفتر ششم 5 - علی کاظمی و فرید خردمند و جمشید شمیرانی
دفتر ششم 5
02:43
6
دفتر ششم 6 - علی کاظمی و فرید خردمند و جمشید شمیرانی
دفتر ششم 6
02:37
7
دفتر ششم 7 - علی کاظمی و فرید خردمند و جمشید شمیرانی
دفتر ششم 7
01:22
8
دفتر ششم 8 - علی کاظمی و فرید خردمند و جمشید شمیرانی
دفتر ششم 8
02:48
9
دفتر ششم 9 - علی کاظمی و فرید خردمند و جمشید شمیرانی
دفتر ششم 9
03:23
10
دفتر ششم 10 - علی کاظمی و فرید خردمند و جمشید شمیرانی
دفتر ششم 10
05:21
11
دفتر ششم 11 - علی کاظمی و فرید خردمند و جمشید شمیرانی
دفتر ششم 11
02:58
12
دفتر هفتم 1 - علی کاظمی و فرید خردمند و جمشید شمیرانی
دفتر هفتم 1
03:39
13
دفتر هفتم 2 - علی کاظمی و فرید خردمند و جمشید شمیرانی
دفتر هفتم 2
02:10
14
دفتر هفتم 3 - علی کاظمی و فرید خردمند و جمشید شمیرانی
دفتر هفتم 3
02:26
15
دفتر هفتم 4 - علی کاظمی و فرید خردمند و جمشید شمیرانی
دفتر هفتم 4
03:33
© ماهور
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام