تکنوازی سه تار - احمد عبادی

تکنوازی سه تار

#عنوان
1
دستگاه شور - احمد عبادی
دستگاه شور
11:36
2
آواز ابوعطا - احمد عبادی
آواز ابوعطا
08:35
3
آواز بیات ترک - احمد عبادی
آواز بیات ترک
07:39
4
دستگاه چهارگاه - احمد عبادی
دستگاه چهارگاه
12:03
5
دستگاه سه گاه - احمد عبادی
دستگاه سه گاه
10:42
6
آواز بیات اصفهان - احمد عبادی
آواز بیات اصفهان
07:02
7
آواز افشاری - احمد عبادی
آواز افشاری
09:58
8
دستگاه راست پنجگاه - احمد عبادی
دستگاه راست پنجگاه
13:15
9
دستگاه ماهور - احمد عبادی
دستگاه ماهور
11:29
10
آواز دشتی - احمد عبادی
آواز دشتی
11:02
11
آواز ابوعطا - احمد عبادی
آواز ابوعطا
12:42
12
آواز دشتی - احمد عبادی
آواز دشتی
08:53
13
دستگاه سه گاه - احمد عبادی
دستگاه سه گاه
11:22
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام