undefined

علینقی وزیری

0 دنبال کننده13 آهنگ (01:10:53)
#عنوان
1
دخترک ژولیده در دستگاه چهارگاه (تکنوازی تار) - علینقی وزیری
دخترک ژولیده در دستگاه چهارگاه (تکنوازی تار)
02:50
2
بداهه سرایی در دستگاه چهارگاه (تکنوازی تار) - علینقی وزیری
بداهه سرایی در دستگاه چهارگاه (تکنوازی تار)
03:05
3
ژیمناستیک موزیکال در آواز دشتی (تکنوازی تار) - علینقی وزیری
ژیمناستیک موزیکال در آواز دشتی (تکنوازی تار)
03:12
4
ردیف عالی دشتی (تکنوازی تار) - علینقی وزیری
ردیف عالی دشتی (تکنوازی تار)
03:38
5
بداهه سرایی در آواز بیات اصفهان (تکنوازی تار) - علینقی وزیری
بداهه سرایی در آواز بیات اصفهان (تکنوازی تار)
06:55
6
بندباز در دستگاه ماهور (تکنوازی تار) - علینقی وزیری
بندباز در دستگاه ماهور (تکنوازی تار)
05:45
7
بداهه سرایی در دستگاه ماهور (تکنوازی تار) - علینقی وزیری
بداهه سرایی در دستگاه ماهور (تکنوازی تار)
03:11
8
کاروان در آواز دشتی (ساخته های ارکستری) - علینقی وزیری
کاروان در آواز دشتی (ساخته های ارکستری)
12:13
9
رنگ دشتی (ساخته های ارکستری) - علینقی وزیری
رنگ دشتی (ساخته های ارکستری)
03:10
10
قطعه ی دشتی (ساخته های ارکستری) - علینقی وزیری
قطعه ی دشتی (ساخته های ارکستری)
06:10
11
پیش درآمد و رنگ در دستگاه سه گاه (ساخته های ارکستری) - علینقی وزیری
پیش درآمد و رنگ در دستگاه سه گاه (ساخته های ارکستری)
05:49
12
کنار گلزار در آواز افشاری (ساخته های ارکستری) - علینقی وزیری
کنار گلزار در آواز افشاری (ساخته های ارکستری)
06:56
13
خریدار تو در دستگاه ماهور (ساخته های ارکستری) - علینقی وزیری
خریدار تو در دستگاه ماهور (ساخته های ارکستری)
07:59
لیست های در همین سبک
نظرات
هنوز هیچ نظری ثبت نشده است.
-
00:00
00:00