فصل تنهایی

فصل تنهایی

پیمان بابا زاده

لیست آهنگ ها

بمون با من گوش کنید
علا بهرامی
نقطه آخر گوش کنید
علا بهرامی
فصل تنهایی گوش کنید
علا بهرامی
خلاصم کن گوش کنید
علا بهرامی
همزاد گوش کنید
علا بهرامی
کجا رفت گوش کنید
علا بهرامی
هم نفس گوش کنید
علا بهرامی
کجا رفت (بی کلام) گوش کنید
علا بهرامی
خلاصم کن (بی کلام) گوش کنید
علا بهرامی