صدایی از سرزمین شرقی

صدایی از سرزمین شرقی

ساسان تویسرکانی

لیست آهنگ ها

شب لب چشمه گوش کنید
گروه دنگ شو
مگذار و مگذر گوش کنید
گروه شمس
حمیدرضا نوربخش
تصنیف مبتلا گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف دولت عشق گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف گنبد مینا گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
دیدی ای مه گوش کنید
محمدرضا شجریان
مزدا انصاری
فخری ملک پور
بر فراز دشت گوش کنید
حسین علیشاپور
سیامک جهانگیری
یک راه حل عاشقانه گوش کنید
گروه دنگ شو
تصنیف (بی تو بسر نمی شود) گوش کنید
همایون شجریان