پارمیس

پارمیس

کاکاوند

لیست آهنگ ها

کلاس تمبک گوش کنید
لیلا حکیم الهی
کلاس تمبک گوش کنید
لیلا حکیم الهی
تُم گوش کنید
لیلا حکیم الهی
خورشید آمد گوش کنید
لیلا حکیم الهی
من خرگوشم گوش کنید
لیلا حکیم الهی
خورشید آمد گوش کنید
لیلا حکیم الهی
تاپ تاپِ خمیر گوش کنید
لیلا حکیم الهی
عمو زنجیر باف گوش کنید
لیلا حکیم الهی
هفت سین گوش کنید
لیلا حکیم الهی
مرغ حنا هیچ نمی گه! گوش کنید
لیلا حکیم الهی
دختری که ضدّضرب شعر می خونه گوش کنید
لیلا حکیم الهی
حاجی فیروز گوش کنید
لیلا حکیم الهی
بوقلمون گوش کنید
لیلا حکیم الهی
دست و پا چوبی گوش کنید
لیلا حکیم الهی
حاجی فیروز گوش کنید
لیلا حکیم الهی