محلی

محلی

محمد صبوری

لیست آهنگ ها

عزیزم بشینه کنارم گوش کنید
ملیحه سعیدی
شاعری جنگی گوش کنید
جان محمد ملازهی
در محمد استادی
غلام قادر ملازهی
ایسف خان گوش کنید
جان محمد ملازهی
در محمد استادی
غلام قادر ملازهی