نوایه قریه

نوایه قریه

هادی نو

لیست آهنگ ها

عزیزم بشینه کنارم گوش کنید
ملیحه سعیدی
شاه صنم گوش کنید
ملیحه سعیدی
شیرعلی مردون گوش کنید
ملیحه سعیدی
لیلا بانو گوش کنید
ملیحه سعیدی
المان گوش کنید
ملیحه سعیدی
زلفای یارم بی نظیره(بی کلام) گوش کنید
ملیحه سعیدی
هیار هیار گوش کنید
ملیحه سعیدی
دی بلال گوش کنید
ملیحه سعیدی
بدون کلام شاه صنم گوش کنید
ملیحه سعیدی
مجنون نبودم گوش کنید
ملیحه سعیدی
زلفای یارم بی نظیره گوش کنید
ملیحه سعیدی
کریشیم ( بی کلام) گوش کنید
ملیحه سعیدی