پاییز طلایی ۳

پاییز طلایی ۳

مائده پرویزیان

لیست آهنگ ها

پاییز دوبار عاشق گوش کنید
فریبرز لاچینی
غروب پاییز گوش کنید
فریبرز لاچینی
برروی باد گوش کنید
فریبرز لاچینی
نشانه های باران گوش کنید
فریبرز لاچینی
از ته قلب صدایت می کنم گوش کنید
فریبرز لاچینی
پاییز در قلب من گوش کنید
فریبرز لاچینی
آسمان آبی گوش کنید
فریبرز لاچینی
آسمان آبی گوش کنید
فریبرز لاچینی
تکه های پاییز گوش کنید
فریبرز لاچینی
برگهای نور گوش کنید
فریبرز لاچینی
برف می بارد گوش کنید
فریبرز لاچینی
زمزمه های پاییز گوش کنید
فریبرز لاچینی
سپیدار گوش کنید
فریبرز لاچینی
همیشه در رویای من گوش کنید
فریبرز لاچینی
هزار برگ گوش کنید
فریبرز لاچینی
زمستان نقره ای گوش کنید
فریبرز لاچینی