ملک مسعودی

ملک مسعودی

علی

لیست آهنگ ها

آواز خون گروی (خون گریه) گوش کنید
ملک محمد مسعودی
قطعه 1 گوش کنید
مجید فرهنگ
قطعه 1 گوش کنید
مجید فرهنگ
عروس شوشتری گوش کنید
ملیحه سعیدی
قطعه 2 گوش کنید
مجید فرهنگ
چشمه ی کوهرنگ و سحرناز گوش کنید
رمضان باروزه
نریمان فاضلی