ردیف چپ کوک استادپایور

ردیف چپ کوک استادپایور

مجیدغلامرضایی

لیست آهنگ ها

کوچه باغی (آواز دشتی) گوش کنید
مینا نی زاری
پیش درآمد (دستگاه شور) گوش کنید
مینا نی زاری