علی یاسینی

علی یاسینی

Hosna macani❤🎸🎧🎤🎹

لیست آهنگ ها

جنگ گوش کنید
علی یاسینی
به چی زل میزنی گوش کنید
علی یاسینی
اگه به من بود گوش کنید
علی یاسینی
ازم دور شین گوش کنید
علی یاسینی
انگار نه انگار گوش کنید
علی یاسینی
این روزا گوش کنید
علی یاسینی
برگرد گوش کنید
علی یاسینی
نترس گوش کنید
علی یاسینی
بعد تو گوش کنید
علی یاسینی
هر جای شهر گوش کنید
علی یاسینی
پرواز گوش کنید
علی یاسینی
اسم تو چی داره گوش کنید
علی یاسینی
ماه قشنگم گوش کنید
علی یاسینی
دورترین نزدیک گوش کنید
علی یاسینی
جنگ(اجرای زنده) گوش کنید
علی یاسینی
جنگ(اجرای زنده) گوش کنید
علی یاسینی
تبر گوش کنید
علی یاسینی