بر ومند

بر ومند

حمید طالبی زاده

لیست آهنگ ها

دستگاه ماهور (سه تار) گوش کنید
نورعلی برومند
دستگاه شور (تار) گوش کنید
نورعلی برومند
آواز بیات اصفهان (سنتور) گوش کنید
نورعلی برومند