ابرو کمان

ابرو کمان

mahdi

لیست آهنگ ها

پیش درآمد «انتظار» گوش کنید
محمد معتمدی
احسان ذبیحی فر
ساز و آواز (درآمد) گوش کنید
محمد معتمدی
احسان ذبیحی فر
تصنیف «کرشمه» گوش کنید
محمد معتمدی
احسان ذبیحی فر
ساز و آواز (زابل و مویه) گوش کنید
محمد معتمدی
احسان ذبیحی فر
چهارمضراب «شوق» گوش کنید
محمد معتمدی
احسان ذبیحی فر
ساز و آواز (مخالف) گوش کنید
محمد معتمدی
احسان ذبیحی فر
تصنیف «ابروکمان» گوش کنید
محمد معتمدی
احسان ذبیحی فر