کلاسیک

کلاسیک

فرزاد

لیست آهنگ ها

ایران ایران گوش کنید
محمد نوری
رویای جوان گوش کنید
جواد معروفی
در میان گل ها گوش کنید
همایون خرم
سامان احتشامی
فانتزی ژیلا گوش کنید
پویان آزاده
درآمد همایون گوش کنید
همایون خرم
سامان احتشامی
بگذر از کوی ما گوش کنید
همایون خرم
سامان احتشامی
در میان گل ها گوش کنید
همایون خرم
سامان احتشامی
چکاوک گوش کنید
همایون خرم
سامان احتشامی
خسته دلان گوش کنید
همایون خرم
سامان احتشامی
راز دل گوش کنید
همایون خرم
سامان احتشامی
بیات راجع گوش کنید
همایون خرم
سامان احتشامی
اشک من هویدا شد گوش کنید
همایون خرم
سامان احتشامی
طاقتم ده گوش کنید
همایون خرم
سامان احتشامی
شهزاده رویا گوش کنید
همایون خرم
سامان احتشامی
فرود به همایون (پری کجایی) گوش کنید
همایون خرم
سامان احتشامی
این ترانه عاشقانه نیست گوش کنید
سامان احتشامی
رویاروئی با فاجعه گوش کنید
سامان احتشامی
حلقه دراویش گوش کنید
سامان احتشامی
یادهای سوارکاری و سلامتی گوش کنید
سامان احتشامی
جدال مثلث عشق گوش کنید
سامان احتشامی
واپسین نفس آهنگ تیتراژ پایان این ترانه عاشقانه نیست گوش کنید
سامان احتشامی
تیتراژ اول خط ساغر گوش کنید
سامان احتشامی
دیدار دو یار گوش کنید
سامان احتشامی
دیدار با پدر گوش کنید
سامان احتشامی
اضطراب گوش کنید
سامان احتشامی
گزارش کار در کارگاه کوزه گری گوش کنید
سامان احتشامی
کوزه از نگاه کودک گوش کنید
سامان احتشامی
تیتراژ پایان خط ساغر گوش کنید
سامان احتشامی
تیتراژ اول رستگاری در ۸۲۰ گوش کنید
سامان احتشامی
پرسه در خیابان گوش کنید
سامان احتشامی
انگیزه قتل گوش کنید
سامان احتشامی
وقت وصال گوش کنید
سامان احتشامی
هراس روح (شکاف) گوش کنید
سامان احتشامی
آرامش و توفان گوش کنید
سامان احتشامی
شازده کوچولو گوش کنید
سامان احتشامی
درآمد گوش کنید
سامان احتشامی
سیامک بنایی
پرند گوش کنید
سامان احتشامی
سیامک بنایی
دیلمان گوش کنید
سامان احتشامی
سیامک بنایی
کاروان گوش کنید
سامان احتشامی
سیامک بنایی
عشاق گوش کنید
سامان احتشامی
سیامک بنایی
چهارمضراب گوش کنید
سامان احتشامی
سیامک بنایی
درآمد گوش کنید
سامان احتشامی
سیامک بنایی
گل شقایق گوش کنید
سامان احتشامی
سیامک بنایی
قطعه آوازی گوش کنید
سامان احتشامی
سیامک بنایی
ضربی ماهور گوش کنید
سامان احتشامی
سیامک بنایی
باغ به باغ گوش کنید
سامان احتشامی
سیامک بنایی
درآمد گوش کنید
سامان احتشامی
سیامک بنایی
غوغا گوش کنید
سامان احتشامی
سیامک بنایی
آواز عشاق گوش کنید
سامان احتشامی
سیامک بنایی
چهارمضراب گوش کنید
سامان احتشامی
سیامک بنایی
فرود گوش کنید
سامان احتشامی
سیامک بنایی
روح افزا گوش کنید
سامان احتشامی
سیامک بنایی
درآمد گوش کنید
سامان احتشامی
سیامک بنایی
طاقتم ده گوش کنید
سامان احتشامی
سیامک بنایی
پیش درآمد شوشتری گوش کنید
سامان احتشامی
بابک شهرکی
عمران فروزش
مسعود حبیبی
چهارمضراب شوشتری گوش کنید
سامان احتشامی
بابک شهرکی
عمران فروزش
مسعود حبیبی
آواز سه گاه گوش کنید
سامان احتشامی
بابک شهرکی
عمران فروزش
مسعود حبیبی
چهارمضراب سه گاه گوش کنید
سامان احتشامی
بابک شهرکی
عمران فروزش
مسعود حبیبی
پربسته گوش کنید
سامان احتشامی
بابک شهرکی
عمران فروزش
مسعود حبیبی
در میان گلها گوش کنید
سامان احتشامی
بابک شهرکی
عمران فروزش
مسعود حبیبی
باغ رویاها گوش کنید
سامان احتشامی
بابک شهرکی
عمران فروزش
مسعود حبیبی
زندگی گوش کنید
سامان احتشامی
بابک شهرکی
عمران فروزش
مسعود حبیبی
شکوفه باغ گوش کنید
سامان احتشامی
روزهای تکراری گوش کنید
سامان احتشامی
غزل باغ گوش کنید
سامان احتشامی
آبی دریا گوش کنید
سامان احتشامی
مهتاب در باغ گوش کنید
سامان احتشامی
سپیدار گوش کنید
سامان احتشامی
آنا گوش کنید
سامان احتشامی
با امید، به زندان صبا گوش کنید
سامان احتشامی
باغ چهارگاه گوش کنید
سامان احتشامی
هزار دستان گوش کنید
سامان احتشامی
چهارمضراب باغ چهارگاه گوش کنید
سامان احتشامی
غروب در باغ گوش کنید
سامان احتشامی
ناصر رحیمی
شور دشت گوش کنید
سامان احتشامی
ناصر رحیمی
روح افزا گوش کنید
سامان احتشامی
ناصر رحیمی
موج غم گوش کنید
سامان احتشامی
ناصر رحیمی
لبخند شیرین گوش کنید
سامان احتشامی
ناصر رحیمی
در میان گلها گوش کنید
سامان احتشامی
ناصر رحیمی
نگاه گوش کنید
سامان احتشامی
ناصر رحیمی
ابرهای بهار گوش کنید
سامان احتشامی
ناصر رحیمی
پاییز، پاییز، پاییز گوش کنید
فریبرز لاچینی
چه سبک بود پاییز گوش کنید
فریبرز لاچینی
پاییز در برگها گم بود گوش کنید
فریبرز لاچینی
در پاییز، برگها به خانه ما آمدند گوش کنید
فریبرز لاچینی
آشوب برگ بود، پاییز بود گوش کنید
فریبرز لاچینی
سرگردان به کنار پاییز رسیدم گوش کنید
فریبرز لاچینی
چهره ها در پاییز، در برگ بود گوش کنید
فریبرز لاچینی
در پاییز کوچک من، درختان فقط یک برگ داشتند گوش کنید
فریبرز لاچینی
بر گوشه آسمان، برگها بودند گوش کنید
فریبرز لاچینی
برگها آشفته به سوی دریا رفتند گوش کنید
فریبرز لاچینی
صبح برگ یود، پاییز بود گوش کنید
فریبرز لاچینی
تو در پاییز، به خانه ما مهمان بودی گوش کنید
فریبرز لاچینی
برگهای پاییزی به سوی زمستان رفتند گوش کنید
فریبرز لاچینی
پاییز به پایان بود گوش کنید
فریبرز لاچینی
رقص برگها گوش کنید
فریبرز لاچینی
خاطره پاییز گوش کنید
فریبرز لاچینی
گردباد پاییزی گوش کنید
فریبرز لاچینی
سکوت ستاره گوش کنید
فریبرز لاچینی
تنهایی گوش کنید
فریبرز لاچینی
تمنای ماندن گوش کنید
فریبرز لاچینی
آنچه می خواستم گوش کنید
فریبرز لاچینی
به یاد می آورم گوش کنید
فریبرز لاچینی
خیره در آینه گوش کنید
فریبرز لاچینی
غریبه گوش کنید
فریبرز لاچینی
رد پای تنهایی گوش کنید
فریبرز لاچینی
آنچه باید می بود گوش کنید
فریبرز لاچینی
خواب پاییزی گوش کنید
فریبرز لاچینی
تولد دیگر گوش کنید
فریبرز لاچینی
پاییز دوبار عاشق گوش کنید
فریبرز لاچینی
زمستان نقره ای گوش کنید
فریبرز لاچینی
هزار برگ گوش کنید
فریبرز لاچینی
همیشه در رویای من گوش کنید
فریبرز لاچینی
سپیدار گوش کنید
فریبرز لاچینی
زمزمه های پاییز گوش کنید
فریبرز لاچینی
برف می بارد گوش کنید
فریبرز لاچینی
برگهای نور گوش کنید
فریبرز لاچینی
تکه های پاییز گوش کنید
فریبرز لاچینی
آسمان آبی گوش کنید
فریبرز لاچینی
پاییز در قلب من گوش کنید
فریبرز لاچینی
از ته قلب صدایت می کنم گوش کنید
فریبرز لاچینی
نشانه های باران گوش کنید
فریبرز لاچینی
برروی باد گوش کنید
فریبرز لاچینی
غروب پاییز گوش کنید
فریبرز لاچینی
فهمیدم که عاشقت شدم گوش کنید
فریبرز لاچینی
چه دنیای شگفت انگیزی گوش کنید
فریبرز لاچینی
در انتهای رنگین کمان گوش کنید
فریبرز لاچینی
چگونه بی اعتنا گوش کنید
فریبرز لاچینی
تماس گرفتم که بگویم عاشقتم گوش کنید
فریبرز لاچینی
تصور کن گوش کنید
فریبرز لاچینی
شب در ساتن سپید گوش کنید
فریبرز لاچینی
زمزمه های پاییز گوش کنید
فریبرز لاچینی
ملودی «از زنجیرگسیخته» (روح) گوش کنید
فریبرز لاچینی
دیروز گوش کنید
فریبرز لاچینی
دختر مصری گوش کنید
فریبرز لاچینی
پدرخوانده گوش کنید
فریبرز لاچینی
دیروز که جوان بودم گوش کنید
فریبرز لاچینی
زمانی برای ما (داستان عشق) گوش کنید
فریبرز لاچینی
قلبم ادامه خواهد داد (تایتانیک) گوش کنید
فریبرز لاچینی
تاریخ عشق گوش کنید
فریبرز لاچینی
سلام گوش کنید
فریبرز لاچینی
پاپیون گوش کنید
فریبرز لاچینی
من همینجا منتظرت خواهم ماند گوش کنید
فریبرز لاچینی
روبرتا گوش کنید
فریبرز لاچینی
ببین، ببین گوش کنید
فریبرز لاچینی
با لطافت عشق بورز گوش کنید
فریبرز لاچینی
همیشه در ذهنم گوش کنید
فریبرز لاچینی
شروع کردم به شوخی گوش کنید
فریبرز لاچینی
کنجکاوی گوش کنید
فریبرز لاچینی
هتل کالیفرنیا گوش کنید
فریبرز لاچینی
مرگ من به آرامی گوش کنید
فریبرز لاچینی
آسیاب بادی های ذهن تو گوش کنید
فریبرز لاچینی
مُهروموم شده با بوسه گوش کنید
فریبرز لاچینی
برگ های پاییزی گوش کنید
فریبرز لاچینی
به روش خودم گوش کنید
فریبرز لاچینی
احساسات گوش کنید
فریبرز لاچینی
متاسفم سخت ترین کلمه به نظر می رسد گوش کنید
فریبرز لاچینی
ارفئوس سیاه پوست گوش کنید
فریبرز لاچینی
از این لحظه، تا ابد، من هم سفر تو خواهم بود گوش کنید
فریبرز لاچینی
معشوقه گوش کنید
فریبرز لاچینی
پرواز گوش کنید
فریبرز لاچینی
دنیای وحشی گوش کنید
فریبرز لاچینی
وقتی به تو نیاز دارم گوش کنید
فریبرز لاچینی
به زبان دیگر گوش کنید
فریبرز لاچینی
همدردی گوش کنید
فریبرز لاچینی
عمق عشق تو گوش کنید
فریبرز لاچینی
آلین گوش کنید
فریبرز لاچینی
سولنزارا گوش کنید
فریبرز لاچینی
و من عاشقشم گوش کنید
فریبرز لاچینی
ترانۀ عشق گوش کنید
فریبرز لاچینی
آه کارول گوش کنید
فریبرز لاچینی
تانگو به سوی اورا (گل ارکیده) گوش کنید
فریبرز لاچینی
عشق من گوش کنید
فریبرز لاچینی
پس از امشب گوش کنید
فریبرز لاچینی
مرا به ماه ببر گوش کنید
فریبرز لاچینی
لالایی فرشته گوش کنید
فریبرز لاچینی
دست خودم نیست که عاشقت شدم گوش کنید
فریبرز لاچینی
آرژانتین برایم گریه نکن گوش کنید
فریبرز لاچینی
عشق گوش کنید
فریبرز لاچینی
خانۀ خورشید تابان گوش کنید
فریبرز لاچینی
بگذار باشد گوش کنید
فریبرز لاچینی
داستان عشق گوش کنید
فریبرز لاچینی
میشل استروگف گوش کنید
فریبرز لاچینی
تا دوباره پیدایت کنم گوش کنید
فریبرز لاچینی
فراموش نکنید گوش کنید
فریبرز لاچینی
غریبههای شب گوش کنید
فریبرز لاچینی
عاشقتم و عاشقت خواهم بود گوش کنید
فریبرز لاچینی
رویم حساب کن گوش کنید
فریبرز لاچینی
برنده همه چیز را با خود میبرد گوش کنید
فریبرز لاچینی
تو تنها نیستی گوش کنید
فریبرز لاچینی
آیا تابهحال واقعاً به زنی عشق ورزیدهای؟ گوش کنید
فریبرز لاچینی
نوسان گوش کنید
فریبرز لاچینی
همه چیز را دوباره بهخاطر میآورم گوش کنید
فریبرز لاچینی
اشک در بهشت گوش کنید
فریبرز لاچینی
پچ پچ بی دقت گوش کنید
فریبرز لاچینی
قربانی گوش کنید
فریبرز لاچینی
آیا عشق را در فضای شب احساس میکنی گوش کنید
فریبرز لاچینی
تعطیلات گوش کنید
فریبرز لاچینی
قلب شکستهام را بهدست آور گوش کنید
فریبرز لاچینی
جان مریم (نازنین مریم، گل مریم) گوش کنید
فریبرز لاچینی
گل پامچال گوش کنید
فریبرز لاچینی
چشم من گوش کنید
فریبرز لاچینی
آیریلیخ گوش کنید
فریبرز لاچینی
یک ستاره گوش کنید
فریبرز لاچینی
عشق تو نمیمیره گوش کنید
فریبرز لاچینی
اسمر اسمر گوش کنید
فریبرز لاچینی
خوابم یا بیدارم گوش کنید
فریبرز لاچینی
از خودم بدم میاد گوش کنید
فریبرز لاچینی
داغستان گوش کنید
فریبرز لاچینی
اگه یه روز گوش کنید
فریبرز لاچینی
دختر شیرازی گوش کنید
فریبرز لاچینی
گهواره گوش کنید
فریبرز لاچینی
دو پرنده گوش کنید
فریبرز لاچینی
عزیزم سوزه گوش کنید
فریبرز لاچینی
مرا ببوس گوش کنید
فریبرز لاچینی
رشیدخان گوش کنید
فریبرز لاچینی
منو گنجشک های خونه گوش کنید
فریبرز لاچینی
ساریگلین گوش کنید
فریبرز لاچینی
باج عشق گوش کنید
فریبرز لاچینی
دل اسیره گوش کنید
فریبرز لاچینی
گلافشان گوش کنید
فریبرز لاچینی
حسود گوش کنید
فریبرز لاچینی
زاغیکنر گوش کنید
فریبرز لاچینی
گریه کن گوش کنید
فریبرز لاچینی
عاشق شدم من گوش کنید
فریبرز لاچینی
تو بیو گوش کنید
فریبرز لاچینی
همنفس گوش کنید
فریبرز لاچینی
مرداب گوش کنید
فریبرز لاچینی
مستم مستم گوش کنید
فریبرز لاچینی
غریب آشنا گوش کنید
فریبرز لاچینی
دختر بویراحمدی گوش کنید
فریبرز لاچینی
دستای تو گوش کنید
فریبرز لاچینی
سنه د گالماز گوش کنید
فریبرز لاچینی
هنوز گوش کنید
فریبرز لاچینی
قوزک پا گوش کنید
فریبرز لاچینی
دیبلال گوش کنید
فریبرز لاچینی
مهتاب گوش کنید
فریبرز لاچینی
شکار آهو گوش کنید
فریبرز لاچینی
پل گوش کنید
فریبرز لاچینی
خون کاغذی گوش کنید
فریبرز لاچینی
عزیزجون گوش کنید
فریبرز لاچینی
عاشقانه گوش کنید
فریبرز لاچینی
دریایی گوش کنید
فریبرز لاچینی
ابروکمون گوش کنید
فریبرز لاچینی
اگه چشمات بگن آره گوش کنید
فریبرز لاچینی
گل گندم گوش کنید
فریبرز لاچینی
باورم کن گوش کنید
فریبرز لاچینی
قبیل عشق گوش کنید
فریبرز لاچینی
عقرب زلف کجت گوش کنید
فریبرز لاچینی
جینگ وجینگ ساز گوش کنید
فریبرز لاچینی
حرف گوش کنید
فریبرز لاچینی
دل دیوونه گوش کنید
فریبرز لاچینی
آی لیلی گوش کنید
فریبرز لاچینی
پرنده گوش کنید
فریبرز لاچینی
ساحل و دریا گوش کنید
فریبرز لاچینی
محل سنگتراشان گوش کنید
فریبرز لاچینی
پوست شیر گوش کنید
فریبرز لاچینی
تو باغا گل سرخی گوش کنید
فریبرز لاچینی
لم لوا گوش کنید
فریبرز لاچینی
کویر گوش کنید
فریبرز لاچینی
لای لای لای گوش کنید
فریبرز لاچینی
مرغ سحر گوش کنید
فریبرز لاچینی
تک وتنها گوش کنید
فریبرز لاچینی
دو پنجره گوش کنید
فریبرز لاچینی
پاچِ لیلی گوش کنید
فریبرز لاچینی
الهۀ ناز گوش کنید
فریبرز لاچینی
سوگند گوش کنید
فریبرز لاچینی
درنه جان گوش کنید
فریبرز لاچینی
هم سفر گوش کنید
فریبرز لاچینی
با من بمان گوش کنید
فریبرز لاچینی
کوهستان گوش کنید
فریبرز لاچینی
آینه ها گوش کنید
فریبرز لاچینی
بره و گرگ گوش کنید
فریبرز لاچینی
یاد من باش گوش کنید
فریبرز لاچینی
صفا گوش کنید
اردشیر روحانی
محمد اسماعیلی
وصال گوش کنید
اردشیر روحانی
محمد اسماعیلی
نیاز گوش کنید
اردشیر روحانی
محمد اسماعیلی
محبت گوش کنید
اردشیر روحانی
محمد اسماعیلی
صبر گوش کنید
اردشیر روحانی
محمد اسماعیلی
تقدیر گوش کنید
اردشیر روحانی
محمد اسماعیلی
کبوتر گوش کنید
محمد اسماعیلی
اردشیر روحانی
توبیو گوش کنید
محمد اسماعیلی
اردشیر روحانی
میخوام برم کوه گوش کنید
محمد اسماعیلی
اردشیر روحانی
ظالم ظالم گوش کنید
محمد اسماعیلی
اردشیر روحانی
دست بدستمالم گوش کنید
محمد اسماعیلی
اردشیر روحانی
کوی دوست گوش کنید
محمد اسماعیلی
اردشیر روحانی
عزیزم سوزه گوش کنید
محمد اسماعیلی
اردشیر روحانی
دای بلال گوش کنید
محمد اسماعیلی
اردشیر روحانی
اگر باران گوش کنید
محمد اسماعیلی
اردشیر روحانی
لالایی گوش کنید
محمد اسماعیلی
اردشیر روحانی
خروس خوان گوش کنید
محمد اسماعیلی
اردشیر روحانی
بدیور گوش کنید
محمد اسماعیلی
اردشیر روحانی
عزیز گوش کنید
محمد اسماعیلی
اردشیر روحانی
شب مهتاب گوش کنید
سامان احتشامی
ماه غلام گوش کنید
سامان احتشامی
پری کجایی (آواز همایون) گوش کنید
سامان احتشامی
اشک من هویدا شد (فرود به آواز دشتی) گوش کنید
سامان احتشامی
کاروان گوش کنید
سامان احتشامی
خزان عشق (آواز بختیاری) گوش کنید
سامان احتشامی
رفتم که رفتم گوش کنید
سامان احتشامی
پیش درآمد اصفهان گوش کنید
سامان احتشامی
تنها منشین گوش کنید
سامان احتشامی