نژاده

نژاده

شیرین کلانتری

لیست آهنگ ها

آواز من کجا باران کجا گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
خوب شد گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
کمانچه، مقدمه و آواز مرگ اسفندیار گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
مرگ اسفندیار گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
ایران من گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
آتشی در نیستان (مقدمه ی تصنیف) گوش کنید
شهرام ناظری
مقدمه شیدا شدن (ایوان مدائن) / تصنیف شیدا شدم گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف من چه دانم گوش کنید
شهرام ناظری
قطعه تحریر دو صدایی از آن باده گوش کنید
شهرام ناظری
آواز از آن باده ندانم چون فنایم گوش کنید
شهرام ناظری
چاه بیژن گوش کنید
شهرام ناظری
مقام جلو شاهی گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف کاروان گوش کنید
شهرام ناظری
به جهان خرم از آنم گوش کنید
شهرام ناظری
آواز همراه با تنبور گوش کنید
شهرام ناظری
مطرب مهتاب رو گوش کنید
شهرام ناظری
آتشی در نیستان (مقدمه ی تصنیف) گوش کنید
شهرام ناظری
سپیده (آواز در گوشه ی حجاز) گوش کنید
شهرام ناظری
یار مرا... (قطعه ی ضربی حجاز) گوش کنید
شهرام ناظری
ضربی گوش کنید
شهرام ناظری
آن کیست... (بداهه نوازی بر مبنای ملودی مازندرانی و بداهه خوانی) گوش کنید
شهرام ناظری
ارغوان (تصنیف) گوش کنید
شهرام ناظری
تا آسمان گوش کنید
محمد معتمدی
چهارراه استانبول گوش کنید
علیرضا قربانی
گل های تازه برنامه شماره 103 - ماهور 5 گوش کنید
عبدالوهاب شهیدی