نژاده

نژاده

شیرین کلانتری

لیست آهنگ ها

آواز من کجا باران کجا گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
خوب شد گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
کمانچه، مقدمه و آواز مرگ اسفندیار گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
مرگ اسفندیار گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
ایران من گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
آتشی در نیستان (مقدمه ی تصنیف) گوش کنید
شهرام ناظری
مقدمه شیدا شدن (ایوان مدائن) / تصنیف شیدا شدم گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف من چه دانم گوش کنید
شهرام ناظری
قطعه تحریر دو صدایی از آن باده گوش کنید
شهرام ناظری
آواز از آن باده ندانم چون فنایم گوش کنید
شهرام ناظری
چاه بیژن گوش کنید
شهرام ناظری
مقام جلو شاهی گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف کاروان گوش کنید
شهرام ناظری
به جهان خرم از آنم گوش کنید
شهرام ناظری
آواز همراه با تنبور گوش کنید
شهرام ناظری
مطرب مهتاب رو گوش کنید
شهرام ناظری
آتشی در نیستان (مقدمه ی تصنیف) گوش کنید
شهرام ناظری
سپیده (آواز در گوشه ی حجاز) گوش کنید
شهرام ناظری
یار مرا... (قطعه ی ضربی حجاز) گوش کنید
شهرام ناظری
ضربی گوش کنید
شهرام ناظری
آن کیست... (بداهه نوازی بر مبنای ملودی مازندرانی و بداهه خوانی) گوش کنید
شهرام ناظری
ارغوان (تصنیف) گوش کنید
شهرام ناظری
تا آسمان گوش کنید
محمد معتمدی
چهارراه استانبول گوش کنید
علیرضا قربانی
گل های تازه برنامه شماره 103 - ماهور 5 گوش کنید
عبدالوهاب شهیدی
آواز من کجا باران کجا گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
عاشقی گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز «شب فراق» گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز همایون (نسیم سحر) گوش کنید
همایون شجریان
آواز بیات ترک گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز راست پنجگاه گوش کنید
همایون شجریان
آواز «گناه عشق» گوش کنید
همایون شجریان
مقدمۀ اصفهان گوش کنید
همایون شجریان
آواز «گناه عشق» گوش کنید
همایون شجریان
آواز بیات ترک گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف «چه آتشها» گوش کنید
همایون شجریان
ساز و اواز سه گاه "شوق دوست" گوش کنید
همایون شجریان
چهارمضراب مخالف همراه با آواز شوق دوست گوش کنید
همایون شجریان
آواز مغلوب و فرود "شوق دوست" گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز مثنوی مخالف "دریای دل" گوش کنید
همایون شجریان
مقدمۀ دشتی، آوازهای ریتمیک «بیدل و بیزبان» و «صنما» گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز "رها نمی کند ایام" گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز شکسته "دست به جان نمی رسد" گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز شکسته "دست به جان نمی رسد" گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز "دست بنه بر دلم" گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز "کمند زلف" گوش کنید
همایون شجریان
آواز خورشید آرزو گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز دلشده گوش کنید
همایون شجریان
ساز و آواز گوش کنید
شهرام ناظری
بوی گیسو گوش کنید
علیرضا قربانی
هم گناه گوش کنید
علیرضا قربانی
عاشقانه نیست گوش کنید
علیرضا قربانی
به خفتگان (آواز) گوش کنید
علیرضا قربانی
به شب گوش کنید
علیرضا قربانی
ساز و آواز (حجاز) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز (مثنوی ابوعطا) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز (دشتستانی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
دونوازی تار گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
ساز و آواز (شور) گوش کنید
محمدرضا شجریان
گروه شهناز
دیدی ای مه گوش کنید
محمدرضا شجریان
مزدا انصاری
فخری ملک پور
ساز و آواز ۲ گوش کنید
محمدرضا شجریان
مزدا انصاری
فخری ملک پور
مقدمه دشتی گوش کنید
محمدرضا شجریان
مزدا انصاری
فخری ملک پور
ساز و آواز ۱ گوش کنید
محمدرضا شجریان
مزدا انصاری
فخری ملک پور
قطعه دیدار گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز بر قطعه دیدار گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز دیلمان گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف شور "در فراق" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "سمن بویان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
کیهان کلهر
ساز و آواز گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
کیهان کلهر
تصنیف قدیمی "چهره به چهره" گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
کیهان کلهر
چهارمضراب ابوعطا (به همراه آواز) گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
کیهان کلهر
تصنیف "بوسه های باران" گوش کنید
محمدرضا شجریان
همایون شجریان
کیهان کلهر
تصنیف بوی باران گوش کنید
محمدرضا شجریان
حسین یوسف زمانی
ترانه ی گل صحرایی (دستگاه ماهور) گوش کنید
غلامحسین بنان
ترانه ی بر چهره ی گل (دستگاه چهارگاه) گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف نوای نی گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف دور از رخ تابانش از جان بیزارم گوش کنید
غلامحسین بنان
یاد باد ضربی خوانی بداهه گوش کنید
محمد معتمدی
ضربی بداهه در چهارگاه به همراه آواز گوش کنید
محمد معتمدی
دل عاشق ضربی خوانی بداهه گوش کنید
محمد معتمدی
تصنیف به اصفهان رو گوش کنید
حمیدرضا نوربخش
داریوش پیرنیاکان
سرنوشت گوش کنید
همایون شجریان
انوشیروان روحانی