Sirvan Unpluged

Sirvan Unpluged

محمد اسدی

لیست آهنگ ها

یه روزی میای (اجرای زنده) گوش کنید
سیروان خسروی
خاطرات تو (اجرای زنده) گوش کنید
سیروان خسروی
دوست دارم زندگی رو (اجرای زنده) گوش کنید
سیروان خسروی
بازم بتاب (اجرای زنده) گوش کنید
سیروان خسروی
عاشقتم (اجرای زنده) گوش کنید
سیروان خسروی
کجایی تو (اجرای زنده) گوش کنید
سیروان خسروی
نه نرو (اجرای زنده) گوش کنید
سیروان خسروی