موسیقی متن

موسیقی متن

zainolabedin

لیست آهنگ ها

ترانه اول: گرگ و روباه گوش کنید
بهنام صبوحی
ترانه دوم: امپراتوری بل بله گوش کنید
بهنام صبوحی
ترانه سوم: سالار و گرگ گوش کنید
بهنام صبوحی
ترانه چهارم: خرس پلیس گوش کنید
بهنام صبوحی
ترانه پنجم: خر و گاو گوش کنید
بهنام صبوحی
ترانه ششم: عنوان بندی پایانی (کاور دسپاسیتو) گوش کنید
بهنام صبوحی
تیتراژ نخستین و عنوان بندی گوش کنید
بهنام صبوحی
بی کلام ترانه اول گوش کنید
بهنام صبوحی
بی کلام ترانه دوم گوش کنید
بهنام صبوحی
بی کلام ترانه سوم گوش کنید
بهنام صبوحی
بی کلام ترانه چهارم گوش کنید
بهنام صبوحی
بی کلام ترانه پنجم گوش کنید
بهنام صبوحی
خانه سالار و پیشونی سفید گوش کنید
بهنام صبوحی
دزدی گرگ و روباه گوش کنید
بهنام صبوحی
فلفلی دکمه را پرتاب می کند گوش کنید
بهنام صبوحی
پیر استاد - گرگ و پیشونی سفید گوش کنید
بهنام صبوحی
غار اختاپوس گوش کنید
بهنام صبوحی
تماس پیشونی دست بسته با گرگ و روباه گوش کنید
بهنام صبوحی
خرس پلیس و پیشونی طلا گوش کنید
بهنام صبوحی
بل بله سالار را دستگیر می کند گوش کنید
بهنام صبوحی
روباه به دنبال گرگ - پیشونی سفید و آهو ها گوش کنید
بهنام صبوحی
عاشقانه خرس پلیس گوش کنید
بهنام صبوحی
پیشونی سفید و پیر استاد کنار برکه گوش کنید
بهنام صبوحی
صدای پیشونی سفید از بی سیم گوش کنید
بهنام صبوحی
رفتن پیشونی سفید به قلعه - پیرکفتار گوش کنید
بهنام صبوحی
پیشونی سفید و دو نگهبان قلعه گوش کنید
بهنام صبوحی
پیشونی سفید به دنبال کلید گوش کنید
بهنام صبوحی
ترس پیشونی سفید - تم عاشقانه ی خرس گوش کنید
بهنام صبوحی
تلاش پیشونی سفید برای باز کردن در زندان گوش کنید
بهنام صبوحی
پیشونی سفید نگهبانان را سنگ می کند گوش کنید
بهنام صبوحی
ببر وکیل گوش کنید
بهنام صبوحی
فلفلی به استوانه می افتد گوش کنید
بهنام صبوحی
بل بله در راهروهای قصر گوش کنید
بهنام صبوحی
بل بله بی سیم را پیدا می کند گوش کنید
بهنام صبوحی
اتاق مانیتور پنجه طلا - دروغ گفتن فلفلی گوش کنید
بهنام صبوحی
عاشقانه خرس پلیس و تم پلیس ها گوش کنید
بهنام صبوحی
فلفلی جاسوس را پیدا می کند گوش کنید
بهنام صبوحی
حقه ی بل بله گوش کنید
بهنام صبوحی
نگهبان پیشونی سفید را می بیند گوش کنید
بهنام صبوحی
فرار از زندان گوش کنید
بهنام صبوحی
نگهبانان و بل بله - نجات پیشونی سفید و زخمی شدن سالار گوش کنید
بهنام صبوحی
سالار پیشنهاد فروش پیشونی سفید را به بل بله می دهد گوش کنید
بهنام صبوحی
فلفلی پلیس ها را خبر می کند گوش کنید
بهنام صبوحی
گریه ی پیشونی سفید - مرگ پیر کفتار گوش کنید
بهنام صبوحی
دستگیری سالار - اختاپوس چهره ی گرگ و روباه را عوض می کند گوش کنید
بهنام صبوحی
پیشونی سفید در دادگاه گوش کنید
بهنام صبوحی
خداحافظی سالار و دیو شدن پیشونی طلا گوش کنید
بهنام صبوحی
ترانه اول : آمدن عجوزه و ترس آهو گوش کنید
بهنام صبوحی
ترانه دوم: عجوزه و آهو گوش کنید
بهنام صبوحی
ترانه سوم: عجوزه اهو را گول می زند گوش کنید
بهنام صبوحی
ترانه چهارم: عجوزه و اهو روی موتور گوش کنید
بهنام صبوحی
ترانه پنجم: بازار شهر آرزوها گوش کنید
بهنام صبوحی
ترانه ششم: سالار و آهو گوش کنید
بهنام صبوحی
ترانه هفتم: گرگ و روباه گوش کنید
بهنام صبوحی
ترانه هشتم: جشن تالار عجوزه گوش کنید
بهنام صبوحی
ترانه نهم: پایان داستان گوش کنید
بهنام صبوحی
تیتراژ نخستین و عنوان بندی گوش کنید
بهنام صبوحی
بی کلام ترانه اول گوش کنید
بهنام صبوحی
بی کلام ترانه دوم گوش کنید
بهنام صبوحی
بی کلام ترانه سوم گوش کنید
بهنام صبوحی
بی کلام ترانه چهارم گوش کنید
بهنام صبوحی
بی کلام ترانه پنجم گوش کنید
بهنام صبوحی
بی کلام ترانه ششم گوش کنید
بهنام صبوحی
بی کلام ترانه هفتم گوش کنید
بهنام صبوحی
بی کلام ترانه هشتم گوش کنید
بهنام صبوحی
بی کلام ترانه نهم گوش کنید
بهنام صبوحی
سالار آهو را تنبیه میکند گوش کنید
بهنام صبوحی
آهو انگور می خورد گوش کنید
بهنام صبوحی
خرس پلیس و بازی کردن آهو و عجوزه گوش کنید
بهنام صبوحی
گرگ و روباه به طرف خانه ی سالار می روند گوش کنید
بهنام صبوحی
دلتنگی سالار و آهو گوش کنید
بهنام صبوحی
سالار و خرس پلیس در جنگل گوش کنید
بهنام صبوحی
میز شام در قصر عفریته گوش کنید
بهنام صبوحی
داد زدن آهو و کابوس سالار گوش کنید
بهنام صبوحی
موش وارد قلعه می شود گوش کنید
بهنام صبوحی
عفریته نگهبان ها را سرزنش می کند گوش کنید
بهنام صبوحی
موش از دالان های قلعه می گذرد گوش کنید
بهنام صبوحی
عفریته خال خالی را جاسوس می کند گوش کنید
بهنام صبوحی
گرگ با دوربین نگاه میکند - سالار و سوسک در راه گوش کنید
بهنام صبوحی
گرگ و روباه در سلمانی - سالار - موش گوش کنید
بهنام صبوحی
عفریته دستور می دهد موش را به استوانه ببرند گوش کنید
بهنام صبوحی
خال خالی بسته ی دارو را به آهو می دهد گوش کنید
بهنام صبوحی
آهو غذا ها را به خال خالی می دهد گوش کنید
بهنام صبوحی
روباه و گرگ - امدن سالار و لاک پشت گوش کنید
بهنام صبوحی
همه در قصر بیهوش می شوند گوش کنید
بهنام صبوحی
فرار آهو ها گوش کنید
بهنام صبوحی
جنگ نهایی عجوزه و سالار گوش کنید
بهنام صبوحی