افشاری

افشاری

zainolabedin

لیست آهنگ ها

افشاری (مولانا) گوش کنید
علی اصغر شاه زیدی
چهارگاه (حافظ) گوش کنید
علی اصغر شاه زیدی
دشتی (جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی) گوش کنید
علی اصغر شاه زیدی
بیات اصفهان (مولانا) گوش کنید
علی اصغر شاه زیدی
شور دشتی (حسینقلی مستعان،سعدی،مولانا) گوش کنید
علی اصغر شاه زیدی