ارکستر مضرابی

ارکستر مضرابی

باربد

لیست آهنگ ها

سبک بال گوش کنید
حسین دهلوی
گفتگوی دل گوش کنید
حسین دهلوی
سرود گل گوش کنید
حسین دهلوی
فروغ عشق گوش کنید
حسین دهلوی
به یاد صبا گوش کنید
حسین دهلوی
فانتزی برای تار و ارکستر گوش کنید
حسین دهلوی
شوشتری برای ویلن و ارکستر گوش کنید
حسین دهلوی
نغمه ی ترک گوش کنید
حسین دهلوی
کنسرتینو برای سنتور و ارکستر گوش کنید
حسین دهلوی
فانتزی برای گروه تمبک و ارکستر گوش کنید
حسین دهلوی