تو ای پری کجایی

تو ای پری کجایی

باربد

لیست آهنگ ها

شب مهتاب گوش کنید
سامان احتشامی
ماه غلام گوش کنید
سامان احتشامی
پری کجایی (آواز همایون) گوش کنید
سامان احتشامی
اشک من هویدا شد (فرود به آواز دشتی) گوش کنید
سامان احتشامی
کاروان گوش کنید
سامان احتشامی
خزان عشق (آواز بختیاری) گوش کنید
سامان احتشامی
رفتم که رفتم گوش کنید
سامان احتشامی
پیش درآمد اصفهان گوش کنید
سامان احتشامی
تنها منشین گوش کنید
سامان احتشامی