دشتی

دشتی

فرزاد

لیست آهنگ ها

اشک تنهای 1 گوش کنید
منصور حسن پور
اشک تنهای 1 گوش کنید
منصور حسن پور
فایز دشتی 1 گوش کنید
منصور حسن پور
قطعه 2 گوش کنید
منصور حسن پور
قطعه 1 گوش کنید
منصور حسن پور
دلستان گوش کنید
حسام الدین سراج