عالی

عالی

اصغر چنگیزی

لیست آهنگ ها

من تنها، توهم تنها گوش کنید
شهرام معصومیان
هنوزم عاشقم گوش کنید
شهرام معصومیان
عشق و زندگی (فیروزه ای) گوش کنید
شهرام معصومیان
نذار این دل بمیره گوش کنید
شهرام معصومیان
لعنت به تقویم دلتنگ گوش کنید
شهرام معصومیان
مجازات عاشقی گوش کنید
شهرام معصومیان
عاشقم شو عشقم گوش کنید
شهرام معصومیان
چشماتو کم دارم گوش کنید
شهرام معصومیان
بگو که یادته گوش کنید
شهرام معصومیان
گل یخ گوش کنید
گروه روهان