ترکی

ترکی

امیرمسعود رودکی

لیست آهنگ ها

مارال (محلی آذری) گوش کنید
محمد نوری